søndag 25. mars 2018
INVITERT
Meninger Equinor, tordenstorm og det nye navnet på Front National i Frankrike.