Det er ikke klimavennlig med mat og skog på tanken

Print Skriv ut

Publisert: 13.12.16 21:00

LESERNES EUB: Politikk som ukritisk legger opp til for stor bruk av bioenergi kan få uakseptable konsekvenser for både natur, matproduksjon og for klimaet.

Bioenergi er i vinden for tida, og både i stortinget, og i fylkesting og kommunestyrer landet rundt vedtas det i disse dager mål om økt andel bioenergi. Etterspørselen etter, og betalingsviljen for, biomasse til energi og drivstoff kan potensielt bli svært stor. Men hvis andelen av bioenergi blir for høy, er det overhodet ikke bærekraftig. Politikk som ukritisk legger opp til stor og voksende bruk av bioenergi og biodrivstoff kan få uakseptable konsekvenser for både natur, matproduksjon og for klimaet.

Bioenergi har alltid vært og vil fortsatt være en naturlig og viktig del av verdens energiforsyning. Samtidig er det noen åpenbare utfordringer. For å nå mål om høy andel bioenergi må man ha mye biomasse, uansett om dette kommer fra skog, planter, alger, jordbruksprodukter eller avfall. Storskala produksjon av biomasse til energiformål kan bety monokulturer som fortrenger naturlige økosystemer og ødelegger artsmangfold. Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang, klimaarbeidet vårt kan ikke ødelegge naturmangfoldet.

Men høy andel bioenergi er ikke nødvendigvis klimavennlig heller. I regjeringens høringsnotat om endringer i omsetningskravet for biodrivstoff (5. juli 2016) fremgår det at 85 prosent av omsatt biodrivstoff i Norge i 2015 var basert på raps, og at raps gir 21 prosent høyere klimagassutslipp enn fossilt drivstoff, dersom EUs direktiv om indirekte arealbruksendringer legges til grunn. Det er alvorlig hvis et norsk miljøtiltak fører til økte globale klimagassutslipp. Norske skogressurser og spesielt restprodukter fra skogbruket vil være et mer bærekraftig biodrivstoff enn importerte produkter som er dyrket på matjord.

Samtidig kan vi ikke legge opp til en ukritisk bruk av drivstoff basert på skog hvis dette fører til omfattende økning i hogsten. Skog vokser sakte og binder mye CO2. Når man lager flytende drivstoff av treverket, forsvinner mye av materialet, og mye CO2 slippes ut. Det tar lang tid for skogen å hente dette tilbake. I mellomtida bidrar den frigitte mengden CO2 til global oppvarming. Treverket bør brukes til byggematerialer, ikke til drivstoff.

Bioenergi er en del av løsningen fremover, men bare dersom vi begrenser det til bioenergi med strengere bærekraftskriterier. Bioenergi bør fremstilles av restavfall og biprodukter. Da er det verdiskapning og en bærekraftig del av framtida. Men da er det også klare begrensninger på hvor høy andel bioenergi vi kan legge opp til. I framtida kan bruk av alger som biomasse gi bioenergi et større potensial. I mellomtida bør vi produsere så mye bioenergi vi klarer av restavfall, og for øvrig fortsette å legge til rette for elektrisk transport og oppvarming, og samtidig legge til rette for mer fornybar strømproduksjon.

Det er ikke klimavennlig å putte mat eller skog på tanken.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk