Vi må satse på grønn kompetanse!

Print Skriv ut

Publisert: 14.12.16 11:45

LESERNES EUB: Det grønne skiftet handler i aller høyeste grad om kompetanse. Da blir det rimelig absurd å lage en kompetansepolitisk strategi som ikke tar tak i dette.

Et grønt skifte er livsnødvendig. Arter utryddes i et alarmerende tempo, lufta er en del steder så dårlig at barn og astmatikere må holde seg inne på dager med spesielt høy forurensning, og klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. Men det grønne skiftet kommer ikke av seg selv.

Når det i dag snakkes mye om det grønne skiftet, så er dessverre mye av det bare snakk. Men det grønne skiftet kan ikke bare følges opp i festtaler og partiprogrammer, det må også følges opp i handling. Dessverre skjer det i alt for liten grad i dag. Skal vi få et grønt skifte, må vi satse på den kompetansen og de næringene som vil fremme et grønt skifte.

Den bekymringen som oftest trekkes frem som et hinder for et grønt skifte er nettopp bekymring rundt hva vi skal drive med etter olja. Det forstår jeg, for det er ingen som benekter at olja har spilt en enorm rolle i å få oss hit hvor vi er i dag. Selvfølgelig er det viktig å sørge for at Norge fortsatt skal være et velfungerende velferdssamfunn også etter olja. Men vi kan ikke basere vår fremtidige velferd på en oljeaktivitet som vil ødelegge livsgrunnlaget vårt.

For å bremse klimaendringene er det helt nødvendig å endre retning. Det er også nødvendig å satse annerledes enn vi gjør i dag for å begrense arbeidsledighet knytta til reduksjon i oljenæringen. Og for å få til det, må vi altså jobbe systematisk med å videreutvikle den kompetansen og næringene som kan skape de arbeidsplassene, og få oss inn i et grønt skifte. Det grønne skiftet handler i aller høyeste grad om kompetanse. Da blir det rimelig absurd å lage en kompetansepolitisk strategi som ikke tar tak i dette.

I november startet nemlig arbeidet med å lage en ny, nasjonal kompetansepolitisk strategi for alvor opp. Det er bra. Men en slik strategi må fokusere mye mer på hvordan vi skal få den kompetansen samfunnet trenger, enn det den ligger an til nå.

En ny nasjonal kompetansepolitisk strategi må ha som et sentralt fokus hvordan vi skal skape en satsning på kompetanse som er forenlig med og som vil fremme det grønne skiftet. Strategien må også bidra til at vi får den kompetansen vi trenger for å opprettholde og videreutvikle et mer bærekraftig samfunn, som blant annet ivaretar nødvendige klima- og miljøhensyn.

Akershus MDG er glade for at vi fikk gjennomslag for vårt forslag om at Akershus fylkeskommune må inkludere dette i sitt innspill til kompetansestrategien. Nå blir det opp til nasjonale myndigheter å sørge for at det kommer på plass.

Det grønne skiftet forutsetter et skifte i norsk kompetansepolitikk. Og skal en nasjonal kompetansestrategi bli vellykka må den bidra til mer satsning på den grønne kompetansen samfunnet trenger.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk