Banen er nå nærmest «bygget inn» av boligbyggingen i området som er satt av til boligbygging i Ullensakers kommuneplan.
En avtale fra 1933 har trolig vært avgjørende for at skytterlaget fortsatt eier og har litt aktivitet på Teigen skytebane. I den avtalen står det at skytterlaget er sikret bane til «evig tid». Hadde ikke skytterlaget hatt denne avtalen er det sannsynlig at laget og aktiviteten hadde lidd samme skjebne som gokartaktiviteten på Nordbymoen. Det kom aldri noen erstatningsbane da området ble gjort om til boligområde, og aktiviteten døde.
Teigen skytebanes standplassanlegg ble rammet av brann for vel fem år siden. Standplassen er ikke bygd opp igjen da man har vært innstilt på å flytte til en ny bane.
Nå ser det ut til at skytterlaget kan få realisert sine planer på Hauersteter. Nord for stasjonen og Hauerseter leir, parallelt med skinnesmia, har skytterlaget fått laget et reguleringsforslag som nå skal til behandling. Dette er i et skogområde og banen er tenkt bygget ned i terrenget for å skape minst mulig støy.
Slik vi ser planene, bør dette være realiserbart. Det bør også være spiselig for politikerne i Ullensaker som snarest mulig ønsker å få frigjort tomta til Teigen skytebane til boligformål og delvis omkjøringsveg.
Støy fra skytebanen bør ikke være noe problem her. Noe støy er det allerede fra jernbane, E6 og fly. Det er alltid vanskelig å plassere støyende aktiviteter, men her må man ha funnet rett plass.