Med det mente han at man måtte definere et område hvor man ønsker å samle folk. Man må unngå at sentrum flyter ut ved for eksempel å tillate detaljhandel i utkanten. Han var også klar på at «uten folk blir det ikke noe sentrum».
I går presenterte EUB en oversikt over planlagte prosjekter i og rundt Eidsvoll sentrum, Sundet. Det viser at det etter hvert vil bli mye folk som bor i og nær sentrum. De fleste av disse prosjektene er boligprosjekter og viser at det i løpet av relativt få år vil bli bosatt noen tusen flere mennesker i og rundt Sundet.
Ekteparet Bjørn Dæhlie og Vilde Falck-Ytter framstår sammen som den framoverlente, optimistiske utbyggeren som har tro på Sundet. Bjørn Dæhlie har også vist at han har evnen til å realisere sine prosjekter. Med folk på plass i boliger, vil det også gi grunnlag for mer handel og næringsliv.
Så langt er det bare Wergelandskvartalet som synes å ha handelsvirksomhet med i sitt prosjekt. Det betyr handel i sentrum, slik Dokk Holm påpekte. Det bør også bli handel i Sundgata 11 (naboen til polet) når det dukker opp et prosjekt på den tomta.
For en del år siden var det handel i Sundgata helt opp til Rubis. Om den tiden kommer igjen er uvisst, men det er ønskelig at det blir butikker, kafeer og restauranter på gateplan for at Sundet skal bli et levende sentrum igjen med et tilbud til alle de som bor i og nær Sundet, er fornøyd med. I framtida er det ikke sikkert at drømmen er å reise to-tre mil for å finne et kjøpesenter om tilbudet er godt nok i Sundet.