Budskapet fra Einar Madsen (Ap) var klart og tydelig: noe må gjøres med parkeringsforholdene ved stasjonen.
Det er ikke vanskelig å være enig med ham. Det er heller ikke vanskelig å være enige med andre politikere og privatpersoner som har stått i omtrent samme positur i vår avis både på Eidsvoll Verk og andre stasjoner i distriktet de siste årene. Det er blitt noen av dem etter hvert. Parkeringsforholdene ved våre sentrale kollektivknutepunkter varierer fra passe dårlige til ganske håpløse, men noen lyspunkter innimellom.
Forholdene på Eidsvoll Verk er blant de verre. Kravet fra Madsen er at det må bygges i høyden - alternativt at man graver seg nedover. Med den massive husbyggingen som er planlagt rundt stasjonen, den planlagte 1814-byen, ligger det i kortene at man ikke kan breie seg utover.
Det er ikke vanskelig å gi varaordfører Madsen full støtte i denne saken. Dessverre skjer det ingen ting. Politikerne i Eidsvoll har hatt en rekke møter med Jernbaneverket. Det har sikkert ikke manglet på møter og henvendelser i Ullensaker heller.
Jernbaneverket skal omstrukturere og bytte navn. Men nytt navn og logo løser nok lite. Det ser det heller ikke ut til at henvendelser fra lokalpolitikere gjør. Selv om Madsen sier at «vi gir oss ikke». Politiske utspill i lokalavisen om at her må noe gjøres, kan vi i hvert fall konkludere med at ikke har ført fram, så kanskje noen kan komme opp med en ny strategi?