Dette til tross for at daværende ordfører Einar Madsen i et intervju med EUB noen uker før kommunevalget i 2015 uttalte følgende: «Vi vil stemme mot eiendomsskatt også den neste perioden.»

På dette tidspunktet var alle store investeringer i kommende periode kjent og presentert av ordføreren.

Mens Ap på Stortinget kjemper mot stadig større økonomiske forskjeller i samfunnet og er svært bekymret for hvorledes en økning i egenandeler på rundt 2000 kroner vil bety for de med dårlig betalingsevne, påfører Eidsvoll Ap sine innbyggere uavhengig av betalingsevne en ekstra skatt fra 5.000 til 10.000 kroner pr. år.

Men, Hege Svendsen (sekretær i Eidsvoll Ap) gir svar på denne utfordringen i et leserinnlegg i EUB (12.12.16) hvor hun skriver:

«Det vil være muligheter for bostøtte og vi vil se på alle muligheter som finnes for å verne de som har vanskeligheter fra før.»

Med andre ord skal de som rammes av en usosial eiendomsskatt og ikke klarer å betale, overføres til forskjellige former for sosial understøttelse.

Men, Eidsvoll Aps kreative innsats for å etablere flere særskatter for kommunens innbyggere, stopper ikke der. I et Facebook-innlegg framkommer det følgende forslag på en ny særbeskatning:

«Kan ikke kommunen kreve inn en sum av for eksempel hver leilighet og enebolig som bygges for avsetning til trafikksikring og framtidig skole/barnehage. Når man kjøper leilighet/hus så er kr 10.000.- - kr 50.000.- en veldig liten sum å betale.»

Den samme Hege Svendsen kommenterer dette innlegget på følgende måte:

«Vi skal ha trafikksikkerhetsplan opp på nyåret. Da kan jeg ta med meg innspillene dine.»

Nå kommer dette selvsagt ikke inn i Eidsvoll Aps valgprogram for neste periode, og partiet vil selvsagt hevde at dette ikke er aktuelt. Men, vi har fått demonstrert hvor liten betydning valgløfter har å si for Eidsvoll Ap. Det er derfor å håpe at velgerne ikke engang til lar seg lure hva gjelder Eidsvoll Ap og valgløfter. Særlig når det gjelder å påføre innbyggerne kommunale særskatter.

Jens-Petter Jensen

Eidsvoll Verk

LES OGSÅ: Viljen ikke har vært til stede i Eidsvoll Arbeiderparti

LES OGSÅ: Eidsvoll Arbeiderparti, eiendomsskatt og brutte valgløfter