Eidsvoll Arbeiderparti svarer om eiendomsskatt

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 13.12.16 06:00

LESERBREV. Den siste tiden har det kommet en del leserinnlegg, spørsmål og kommentarer om eiendomsskatten.

Vi i Eidsvoll Ap ønsker å svare på disse spørsmålene. Her er derfor spørsmål og svar om eiendomsskatten.

Hvorfor innføres eiendomsskatten når kommunen går med overskudd og har penger i fond?

SVAR: Eidsvoll kommune må investere for to milliarder kroner de neste fire årene. Utav det må vi låne 1,3 milliarder. Det koster penger å låne penger. Det vil koste oss 50-60 millioner i året i bare renter og avdrag. Eiendomsskatten som ligger inne i handlingsplanen fra 2019, dekker inn bare 30 millioner av dette. Altså mindre enn det vi egentlig trenger. Vi har lav rente nå men renten antakeligvis gå opp. Arbeiderpartiet ser ikke bare fire år frem i tid, slik noen andre partier Eidsvoll budsjetterer med. Vi ser at etter denne fireårs perioden vil vi også blant annet trenger minst en ny skole og et helt nytt sykehjem.

DEBATT: «Det blir ikke eiendomsskatt hvis Høyre får bestemme»

Hva skal eiendomsskatten brukes til og kan de øremerkes?

SVAR: Den skal brukes til renter og avdrag på investering for å bygge skoler, idrettshaller, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, boliger til funksjonshemmede og rus og psykiatriboliger. Eidsvoll Ap vil at den kan øremerkes de renter og avdrag vi får på investeringene våre, slik at den ikke blir puttet inn i drift og dermed økes.

Hvorfor må dere budsjettere for 2019 og er det da bindene?

SVAR: I motsetning til staten som budsjetterer for ett år via statsbudsjettet, så må kommunene budsjettere for fire år. Det er kun det første året som en bindene, de andre årene er mulig å gjøre noe med ved neste budsjettrunde.

Hvor mye vil eiendomsskatten koste?

SVAR: Første året som er 2019, to promille av likningstakst. Likningstakst finner du på skatteseddelen din. Gjennomsnitt likningstakst i Eidsvoll er 500.000 kroner. Det er gjennomsnitt cirka 8,50 kroner om dagen, cirka 250 til 300 kroner i måneden.

Hva med dem som får problemer med å betale den?

SVAR: Det vil bli satt av en nemd som kan avgjøre saker og hvor de som har det vanskelig kan søke om fritak. Det vil være muligheter for bostøtte og vi vil se på alle muligheter som finnes for å verne de som har det vanskelig fra før.

Har dere snudd hver stein og kan det ikke bare kuttes i administrasjonen?

SVAR: Forslag om eiendomsskatt ble lagt inn av rådmannen for noen år siden. Da gikk vi sammen med Høyre og Frp og snudde hver stein for å unngå det. Det ble kuttet over hele kommunen. I fjor ble det kuttet 35 årsverk. Det var mange mennesker som mistet jobbene sine. Særlig rådmannens stab ble kuttet. Kommunen har vært gjennom store nedskjæringer og omstillinger de siste årene. Eidsvoll kommune er nå den kommunen i landet som driftes billigst i hele landet. Ingen andre kommuner drives så billig som Eidsvoll. Vi er også den kommunen som drives mest effektivt på Øvre Romerike.

DEBATT: «Rådmann styrer og bestemmer - og politikerne er rævdiltere»

Hvorfor sier dere den er nødvendig når Høyre sier den er unødvendig?

SVAR: Høyre løser utfordringene ved å ta av drift for å betale for investering. Over 60 millioner kroner de neste årene. Det er over 40 årsverk. Det er mange mennesker som mister jobbene sine og færre igjen til å gi innbyggerne tjenester. Høyre skriver selv at de ser at vi ikke kan unngå eiendomsskatten senere. De vil altså ha mer av det vi har gjort de siste årene med kutt og nedskjæringer, bare for å utsette det unngåelige. Dette mener vi i Arbeiderpartiet, er uansvarlig. Vi mener dette vil gi Eidsvolls innbyggere dårligere tjenester. Arbeiderpartiet mener at man ikke kan ikke satse på bedre ernæring på sykehjemmet på den ene siden og kutte på den andre. Man kan ikke gi med fingen og ta med hånden. Arbeiderpartiet mener at vi trenger å heve kvaliteten i tjenestene og gi mer tid til den enkelte innbygger som trenger hjelp og omsorg. Vi i Eidsvoll Ap mener at vi ikke får ned sykefraværet ved å ha færre på jobb og gi mer jobb. Vi kan godt digitalisere, effektivisere mer og kjøpe mindre, men da for å kunne spare miljøet, gi bedre arbeidsforhold og mer tid til den enkelte, ikke for å slippe unna eiendomsskatt i to år. Eidsvoll Ap mener at de som får hjelp av hjemmesykepleien ikke skal få mindre tid til dusj og stell, vi mener de skal få mer tid. Så vi vil ikke stemme for dette forslaget.

Hvorfor sa dere ved valget at dere ikke ville innføre den og så gjør dere det nå?

SVAR: Vi har ikke programfestet noe som helst om eiendomsskatten. Det står ikke noe om den i vårt partiprogram nettopp fordi vi ikke visst hva fremtiden skulle bringe. Det er riktig at noen representanter sa at det antakeligvis ikke burde være noen grunn til å innføre skatten, men de tok dessverre feil. Nå ser vi at vi ikke kommer unna fra 2019, dersom vi skal opprettholde de valgløftene vi har gitt i vårt program. Vi har lovet velgerne gode skoler og gode omsorgstilbud. Vi mener tiden er inne for å investere i fremtiden. Vi har ventet lenge nok og vi kan ikke skyve dette over på neste generasjon. Vi må bygge nå for å få nok sykehjemsplasser og nok skoler så ikke skolene våre blir overfylte og bygges på med brakker. Det blir ikke billigere av å vente, vi må investere nå. Med bedre skoler, sykehjem, gode kollektivtilbud, flere attraktive boliger og gode tjenester blir vi også en enda mer attraktiv kommune og vi får mer skatteinntekter inn, slik at vi kanskje unngår å øke eiendomsskatten. Kanskje vi til og med slipper unna den noen år? Kanskje vi må innføre den over en kort periode. Det vil fremtiden vise.

Hege Svendsen

kommunestyrerepresentant

Eidsvoll Ap


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

Meninger
Talenter på snø NOTUSED
LEDER. Det er ikke lett å drive vinteridrett på Øvre Romerike om dagen. Snødekket er de fleste steder 2-3 centimeter tykt og det var først sist helg det...
Denne gangen er det personlig NOTUSED
KOMMENTAR. Jeg skal ikke hevde at jeg vet hvordan det er for familien Maslanek på Algarheim å leve med et sterkt handikapet barn, men dessverre vet jeg en god del om diagnosen, skriver Roger Aarli-Grøndalen
«Det grønne skiftet» og skogen
LESERBREV. «Det grønne skiftet» er mye framme i debatten nå, og de fleste av oss forstår det vel slik at framtidig forbruk og arbeidsplasser i størst mulig grad skal baseres på fornybare og ikke forurensende ressurser.
Henrik Wergelands sølvpokal bør få en mer verdig plassering enn i dag
LESERBREV. For en del år siden diskuterte Eidsvoll kommunestyre skjebnen til den berømte sølvpokalen dikteren skjenket sin hjembygd da han lå på dødsleiet.
Hilsen grasrota NOTUSED
LEDER. Grasrotandelen ble lansert av Norsk Tipping 1. mars 2009.
Forberedelse til framtidig eldreomsorg i Eidsvoll
LESERBREV. Helseutvalget i Pensjonistforbundet Akershus har utarbeidet en prognose på befolkningsutviklingen av eldre 80+ i alle kommunene i Akershus.
Må ikke ha DAB NOTUSED
LEDER. Denne uka startet stengningen av FM-nettet. Men man må bevege seg ganske langt nord i vårt langstrakte land for å bli berørt av endringen.
Arne Ekeland er den største etter Munch NOTUSED
INVITERT. Hva gjør Eidsvoll kommune før 14. august 2018? 110 år siden Ekeland ble født, en bra anledning til å snakke sammen og handle, mener Tom Stalsberg i denne Invitert.
Er vi lettlurte? NOTUSED
INNSPILL. EUBs Erik Øsmundset om kort, app-er og rabatter.
Spørsmål om tid før ulven herjer i Eidsvoll
LESERBREV. Kall meg gjerne hysterisk, men det er kun et spørsmål om tid før ulven herjer her i Eidsvoll.
ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk