Eiendomsskatt eller ikke

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 05.01.17 14:43

LESERBREV. Eiendomsskatt har vært den store diskusjonssaken i Eidsvoll i høst, også på debattsidene til EUB.

Eiendomsskatt eller ikke - kommunen må levere sine tjenester til innbyggerne. Eidsvoll MDG foreslo løsninger, men alle stemte imot.

Siden 2014 har kommunen kommet av Robek-lista, og har nå en effektiv drift. Dette har ikke kommet gratis. Skolenedleggelse og mange årsverk er kuttet i kommunen. Samtidig har kommunestyret gått inn for ny Vilberg barneskole på Tynsåkjordet, en løsning som koster opp mot 150 millioner mer enn andre, muligvis også bedre alternativer med tanke på blant annet beliggenhet, grunnforhold og bevaring av matjord.

ALLE MOT UNNTATT SV

Alle partiene unntatt SV, gikk til valg på å avstå fra eiendomsskatt. Utgangspunktet var budsjett og handlingsplan 2015-2019, vedtatt i desember 2014. Der står det at netto lånegjeld antas å ville være på kr 1,673 mrd. i 2018. Rådmannen mente også at innføring av eiendomsskatt ikke var nødvendig. Vi i MDG tok det som utgangspunkt, og sa i valgkampen at vårt mål var å unngå eiendomsskatt i kommende periode, såframt det ikke medførte store kutt i kommunens tjenestetilbud.

I oktober i år var antatt netto gjeld per 2018 på hele 2,149 mrd., nesten 500 millioner mer enn for to år siden.

NEI TIL SØNDRE SAMFUND

Vi i MDG ønsket å unngå eiendomsskatt, og ettersom begrunnelsen for innføring av eiendomsskatt var de store investeringene, foreslo vi å redusere kostnadene, ikke bare øke inntektene (altså eiendomsskatt). Vi foreslo å beholde og rehabilitere Vilberg barneskole på nåværende tomt, samt å utsette «Nye Søndre Samfund». Dette vil redusere gjelden med mellom 150 og 250 millioner. Vi var klar over at dette på sikt ikke var nok til å unngå eiendomsskatt, men det kunne være en del av en totalløsning for å unngå eiendomsskatt. Alle de andre stemte imot.

Høyre og Venstre la også fram forslag uten eiendomsskatt, og foreslo blant annet en endret måte å sette opp budsjett på, og foreslo effektivitetskrav med kostnadsreduksjoner på ca. 30 millioner per 2020. I tillegg foreslo begge å ikke bygge «Nye Søndre Samfund». Selv om vi var enige med noe, så var vi i tvil om så store kostnadsreduksjoner kunne gjøres uten at det går merkbart ut over kommunens tjenestetilbud. Av den grunn stemte vi mot, for ikke å bryte vårt valgløfte.

KUTT I DRIFT

Også Frp og KrF la fram forslag uten eiendomsskatt, og slik vi forstår det går de også inn for kutt i drift. I tillegg bruker de av fond for å unngå eiendomsskatt. Dette ville øke nettogjelden. Pensjonistpartiet la ikke fram noe forslag. Ingen av disse tre partiene gikk inn for å utsette «Nye Søndre Samfund», ei heller noen spesifikke kuttforslag på drift eller investeringer. Slik sett tolker vi at disse, med unntak av eiendomsskatt, går inn for rådmannens forslag med den gjeldsbelastning det medfører. Dette var det umulig for oss å stemme for.

HVIS IKKE HELT NØDVENDIG

Posisjonen (Ap/Sp/SV) sa på møtet at de ikke ville utskrive eiendomsskatt, hvis det ikke ble helt nødvendig. De gikk også inn for å utsette investeringen «Nye Søndre Samfund». Dette tok vi på alvor, og valgte å stemme subsidiært for deres forslag. Det er jo slik at det kun er budsjettet for 2017 som er bindende, og der hadde de ikke eiendomsskatt. De hadde også en rekke gode forslag, som aktivitør på Vilberg, ungdomssatsing m.m., som det var lett for oss å være med på.

DESSVERRE

Dessverre er vi nå ett skritt nærmere eiendomsskatt, ettersom det verken er flertall for (nok) redusert gjeld, ei heller for (nok) redusert drift. Det finnes likevel én «siste» mulighet: Både Høyre og Venstre foreslår nye budsjettoppsett, samt at Frp foreslår nedsetting av finansutvalg. Vi støtter disse forslagene, og foreslo selv å nedsette et drift- og finansutvalg. Går alle partiene nå sammen om dette, kan vi kanskje unngå at eiendomsskatten innføres fra 2019.

Hans Petter Sveen, leder Eidsvoll MDG

Øyvind Grønlie, kommunestyrerepresentant MDG

LES OGSÅ: Parkeringsmangel og sykkeltyver


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

Meninger
Legg kunstgress ved nye Jessheim videregående NOTUSED
LEDER. Vi forventer kunstgressbane.
Er vi politikere i lomma på utbyggerne?
LESERBREV. «Alle» har vel fått med seg de siste utspillene i EUB om utbygging i Eidsvoll kommune.
Ulovlig parkering NOTUSED
LEDER. Det er ikke første gang vi på denne plass skriver om parkering ved trafikknutepunktene, jernbanestasjonene, på Øvre Romerike.
Spørsmål til ­biskopen
LESERBREV. Jeg ser at biskop Atle Sommerfeldt har det travelt om dagen med å forsvare Kirkemøtets vedtak om å innføre vigselsliturgi for likekjønnede.
Glede over jobb NOTUSED
LEDER. Kanskje kan det sammenliknes med å vinne i Lotto når man er en av 250 søkere til en jobb og man får den.
En stor takk til Hurdal
LESERBREV. Jeg vil takke for et flott arrangement på lørdag.
Ordfører Staahle: - Skremmende uvitenhet av Janka Holstad
LESERBREV. Politiske forskjeller er greit, men uvitenhet og feilaktige påstander er skremmende - spesielt når det kommer fra politikere som burde vite bedre.
Ja til eggdonasjon - det er tid for likebehandling
LESERBREV. «Det er ingen menneskerettighet å få barn».
Brua bør stenges NOTUSED
LEDER. Rådmann i Eidsvoll foreslår å stenge Sundbrua helt for biltrafikk.
- Jeg ønsker at alle selv skal få velge hvem som hjelper til i sine egne hjem
LESERBREV. Vil ha fritt brukervalg.
ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk