Da jeg var liten, likte jeg å klippe og lime i blader og lage nye historier. Det var en festlig hobby. Nå ser det ut til at Jens-Petter Jensen har klippet og limt litt i mine uttalelser også.
Jeg ønsker derfor å oppklare noen misforståelser. Som folkevalgt bruker jeg alle kanaler for å finne ut hva folk er opptatt av. Også Facebook. Når noen skriver at de er bekymret for trafikkforholdene på skoleveien for barna sine, ja så tar jeg saken videre inn i de utvalg og styrer jeg er valgt inn i. Det ser jeg på som helt naturlig og min plikt som folkevalgt.
Når det gjelder eiendomsskatt, så vil ikke 200-300 kroner i måneden være uoverkommelig for de fleste. Men jeg har selv vokst opp under gjeldskrisen på 80-tallet og jeg vet godt hva det vil si å grue seg til jul og ferier. 200 kroner kan for mange være en betydelig sum. Jeg er enig med Jensen i at det er uheldig å føre de over på ytelser som for eksempel bostøtte. Særlig siden bostøtten er kuttet under Høyre og Frp-regjeringen, blant annet for dem som er uføre. Eien-domsskatten ligger ikke inne i handlingsplanen før i 2019 og om vi må innføre den fra da, vil vi bruke tiden godt til å se på alle mulige måter for å verne de som har det vanskelig fra før.
Hege Svendsen
kommunestyrerepresentant
Eidsvoll Ap
LES OGSÅ: Eidsvoll Arbeiderparti svarer om eiendomsskatt