Denne bomstasjonen står nær Akershus grense og er satt opp for å finansiere utbyggingen av vegstrekningen Skreifjella- Totenvika i Oppland fylke. Denne vegen kostet vel 600 millioner å bygge og bilistene skal betale 34 kroner per passering. Det er ventet av bomstasjonen kan tas ned i 2031.
Med dette prosjektet er slett ikke fylkesveg 33 fra Minnesund til Gjøvik i det man kan kalle akseptabel stand. Fra Minnesund til Feiring, langs Byrudberga, er det mange som frykter det verste når de kjører der.
Nå skal dette også få en løsning, noe vi er svært glad for. Byggeprosjektet av ny veg gjennom Byrudberga er nå i ferd med å finne en finansieringsløsning. Det igjen betyr at Statens vegvesen kan sende prosjektet ut på anbud og i beste fall kan byggingen starte allerede i år.
Statens vegvesen har i samarbeid med Vegforum, samarbeidsorganet for fylkesveg 33, presentert nye tanker for bompengefinansieringen. Den allerede oppsatte bomstasjonen på Langsletta i Oppland blir eneste bomstasjon mellom Minnesund og Skreia. Det betyr en høyere takst enn dagens 34 kroner, sannsynligvis 42 kroner, men billigere enn om vegvesenet valgte en løsning med en bomstasjon også i Byrudberga.
Det gledelige med denne løsningen er at trafikken til og fra Feiring i sørlig retning slipper bompenger. For dem som pendler nordover blir det dyrere, men denne løsningen applauderer vi og håper departementet eller Stortinget ikke sier nei til forslaget.
LES OGSÅ: - Jeg tror vi har funnet løsningen for fylkesveg 33