Etter planen skal forslaget til en ny organisering legges fram for Stortinget før sommerferien. Men i likhet med kommunereformen, har også denne møtt motstand. En opptelling Klassekampen har gjort, viser at hvis frivillighet skal være utgangspunktet, blir det kun en reduksjon fra 19 til 16 fylker - eller nye regioner om man vil.
Forslaget om å gjøre vårt eget fylke - Akershus - til en del av regionen Viken sammen med Buskerud og Østfold (innledningsvis var også Vestfold med), ble nedstemt at fylkestinget. Begrunnelsen, som kan være fornuftig nok, var ikke motstand mot selve ideen, men et krav om at Oslo må være en del av den nye regionen. Så lenge Oslo ønsker å stå alene, ser vi ikke for oss at dette arbeidet kommer videre uten statlig innblanding. Men blant våre folkevalgte er i hvert fall ikke ideen om større regioner lagt død.
En meningsmåling, også den fra Klassekampen, viser at hele 57,6 prosent av de spurte mener at fylket de bor i bør bestå som i dag. Kun 35 prosent sier klart ja til sammenslåing. 7,2 prosent vet ikke. Det blir litt gjetting, men vi tror mye av skepsisen her handler om at folk flest ikke har helt klart for seg hvilke oppgaver fylket har ansvaret for. Og har man ikke helt oversikt, er det enklere å si nei enn ja til noe nytt som man heller ikke har full oversikt over.
Reformprosessen er i seg selv et kompromiss. Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å fjerne fylkene. Når heller ikke regjeringspartiene brenner for denne reformen, blir det ikke noe enklere å selge inn endringene.
LESERBREV: Ny region - Viken!