Det hadde ikke vært nødvendig. Opposisjonens forslag ville gitt et budsjett, ikke bare med overskudd, men også med styrking av primærtjenestene. I stedet får hurdølingene økte avgifter, dårligere primærtjenester og trussel om eiendomsskatt i julegave. Bærekraften og luftslottene i sentrumsplanen får imidlertid bevilget kunstig åndedrett også i det kommende året. Det er virkelig god grunn til å undre seg over prioriteringen hos posisjonspartiene i Hurdal.
Men det sluttet ikke med det. Høyrerepresentanten Bjørn Brekke stilte et grunngitt spørsmål om hvem som var forhåndsinformert om oppsigelsen av rådmannen tidligere i år. Ordføreren svarte at det var medlemmene i forhandlingsutvalget, noe som selvfølgelig er helt normalt. Men han innrømmet også at «et par partier til» var informert, et svar som fikk flere til å rekke opp hånden. Imidlertid ble videre spørsmål avbrutt ved at ordførerens partifelle Olaf Knai tok ordet og refset spørsmålsstilleren for å rote opp i ting som det helst ikke skal snakkes om i Hurdal. Andre som forsøkte å få ordet ble krast avvist av ordføreren med den begrunnelse at bare spørsmålsstiller hadde anledning til å kommentere saken. En helt ubegripelig og uakseptabel fremgangsmåte.
Som en av dem som ble nektet å ta ordet i denne saken, og som heller ikke er tilfreds med ordførerens svar, velger jeg derfor å bruke avisen til å stille Hurdals ordfører følgende spørsmål i full offentlighet:
1. Hvilke partier var forhåndsinformert om oppsigelsen av rådmannen?
2. Hvorfor ble ikke alle partier informert? Saken ville helt klart fått en bedre og riktigere behandling hvis alle partier, også opposisjonen, hadde fått anledning til å forberede seg.
3. Hvorfor fikk ordførerens partifelle lov til å ta ordet og uttale seg i forbindelse med Brekkes spørsmål når andre ble nektet både å kommentere og å stille tilleggsspørsmål?
Hemmeligholdet og fortielsene i denne saken er uverdig i et demokratisk samfunn og unødvendig i en liten kommune. Det gir grunnlag for rykter og spekulasjoner blant bygdefolket og det er en belastning for alt det politiske arbeidet i Hurdal. Spesielt ille er det når vi vet at den oppsagte rådmannen ble innvilget et og et halvt års full lønn fra Hurdal samtidig som hun gikk rett inn i en ny toppjobb på en annen kant av landet. Det er rett og slett vanskelig å tro at det ikke er personer i Hurdal som var klar over dette.
Opposisjonen i Hurdal kommunestyre kommer ikke til å gi seg før absolutt alle fakta kommer på bordet i denne saken.
Asle Hoel-Knai (Frp)
kommunestyrerepresentant
Hurdal
LES OGSÅ: Hurdal har vedtatt et budsjett som går 1,2 millioner i minus