Avisen skriver videre at regjeringen rett over nyttår vil legge fram et forslag om tvangssammenslåing av 15-20 kommuner. Blant dem som - teoretisk - kan rammes av dette, er Ullensaker, Nannestad og Hurdal, muligens også Gjerdrum.
Vi skriver teoretisk. For selv om det kan være flertall nå, gjenstår det å se om dette flertallet ønsker å ta den politiske belastningen det er å gjøre noe såpass drastisk i et valgår.
- Det er ingen som har politisk ryggrad nok til å gjøre et sånt vedtak like før valget. Det vil i så fall bety den politiske død, fastslår ordfører Tom Staahle i Ullensaker. Han kan selvsagt ha rett i det. Samtidig kan nok også regjeringen oppleve at bordet fanger. Et kort som er spilt kan ikke så lett tas tilbake. Kommunereformen har til tider vært høyt profilert av Høyre, å la den skli over i en eventuell neste regjeringsperiode kan nok være fristende, men vil også kunne bli et prestisjenederlag.
Å utnytte det flertallet som Aftenposten skriver at er der, vil nok være fristende. I støttepartiene er det heller ikke utenkelig om man vurderer det slik at det er regjeringen som vil få smellen når protestene kommer, og dermed ikke utgjør den samme politiske risikoen dem.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere pekt på at utredningsarbeidet som har vært gjort lokalt i forbindelse med eventuelle kommunesammenslåinger, har vært tidsvis svært mangelfullt. Mye av arbeidet bærer preg av at konklusjonene har vært trukket på forhånd. Som vi har vært inne på flere ganger tidligere, deler vi den oppfatningen. Vi savner fremdeles en fyldig utredning som tar for seg fordeler og ulemper med en storkommune på Øvre Romerike. Basert på fakta, og minst mulig synsing - og som innbyggerne kunne fått sagt sitt om i en folkeavstemning. Da hadde vi kanskje unngått en situasjon hvor resultatet kan bli tvang. Men dit kom vi aldri.
LES OGSÅ: Nannestad-ordføreren: - Dette er helt meningsløst
LES OGSÅ: - Det vil være begynnelsen på slutten for denne regjeringen