Vi har allemannsretten å støtte oss til, men det finnes noen unntak, blant annet alpinbakkene.
Det er forståelig fordi det koster mye å drive og vedlikeholde en alpinbakke. De siste års vintre har dessuten gjort det enda vanskeligere å holde skibakkene i distriktet åpne, rett og slett fordi det ikke har vært nok kulde og snø. Kommer det ikke snø, må bakkeeierne ha kulde for å produsere snø, som i Nannestad skisenter.
Vi stiller oss i køen med håp om at det både blir snø og kulde, og det vi i gamle dager kalte ordentlig norsk vinter. Det betyr rett og slett minst en halv meter snø og jevnt med kuldegrader i minst tre måneder. Da lekte barna på ski og med akebrett i bakkene rundt omkring der de bodde. I dag ser det ut til at det generelt er så mye mildere at man er avhengig av at noen lager snø og preparerer skibakker for at barna skal få stått på ski.
For dem som vil gå langrenn er det litt bedre. Kommer med litt opp i høyden har det som har kommet som regn, kommet som snø og ildsjeler kjører skiløyper så fort de kan. Men barna må kjøres dit.
Initiativet fra Ski Hurdal ved eksalpinist Paal-Mogens Furuseth er prisverdig. Hurdal Skisenter gir gratis heiskort til alle skolebarn i Hurdal og utvider nå til alle fjerdeklassinger på Øvre Romerike. Dette bidrar til at barna fortsatt kan lære basisferdigheter på ski, noe eksalpinisten mener er viktig. Han er rett og slett redd for at barna her på Øvre Romerike mister muligheten til vinteraktiviteter som han selv drev så ivrig både som liten og større. Et prisverdig tiltak. Kom dere til bakkene, så fort de åpner.