At gjentatte brukerundersøkelser viser at kommunens innbyggere er svært fornøyd med det tilbudet de får fra kommunen nevner han selvfølgelig ikke.
Kommunen har tidligere innført fritt brukervalg for praktisk bistand/hjemmehjelp. De som er innvilget praktisk bistand/hjemmehjelp kan velge om de vil ha hjemmehjelp fra kommunen eller fra et privat firma. Pr i dag har cirka 20 prosent valgt privat leverandør, mens 80 prosent fortsatt benytter kommunal hjemmehjelp. Kostnaden er lik for brukeren, og er man misfornøyd kan man bytte med én måneds varsel. Brukerundersøkelsene viser gode tilbakemeldinger på tjenestene uavhengig av kommunal eller privat leverandør. Hva er galt med dette?
Posisjonen ønsker, etter de positive erfaringene innenfor praktisk bistand/hjemmehjelp, å få en politisk sak på etablering av en tilsvarende ordning for hjemmesykepleie. Også her forutsetter vi at brukeren får frihet til å velge mellom kommunal eller privat leverandør, og mulighet til å bytte mellom leverandører. Hjemmesykepleie er gratis for dem som er innvilget dette, og vil være gratis uavhengig av leverandør. Legger man til grunn samme fordeling innenfor denne tjenesten er dette ikke noen nedleggelse av det kommunale tilbudet, men derimot et supplement som gir brukeren frihet til å velge. Moss kommune har allerede innført en slik ordning, og erfaringene er gode. Hva er galt med dette?
Å kalle private leverandører av kommunale tjenester for «velferdsprofitører» tar jeg sterkt avstand fra. Jeg opplever at disse leverer gode tjenester, og det er også erfaringen fra andre kommuner. At Ask bruker Oslo kommunes «rekommunalisering» som sannhetsvitne for sine påstander blir bare dumt. Prosessen i Oslo er politisk drevet med hans partifeller i spissen, og har verken med pris eller kvalitet å gjøre.
Willy Kvilten (H)
varaordfører Ullensaker