Skoler som gir alle gode og like muligheter for læring og utvikling.
En god offentlig enhetsskole er det som vil være best.
Vi ønsker også at vi skal ha trygt og godt helsevesen og eldreomsorg hvor det ikke blir gjort forskjell på folk. Fellesskapets ansvar vil best sikre dette.
For å få til dette er det viktig at vi i dag prioriter riktig slik at vi i framtiden har sikre midler til fornuftige investeringer i skole, helse og omsorg, derfor planlegges eiendomsskatt fra 2019.
Et eksempel er ny Vilberg barneskole. Her var det planlagt to gymsaler. Men ifølge opplysninger fra brukerne, idrettsrådet og lokalbefolkningen menes det å være store fordeler med flerbrukshall. En flerbrukshall vil totalt sett gi mye større flersidig nytte enn to separate gymsaler. Når en vet hvor viktig fysisk trening er ser en betydningen av å ha penger til den utbyggingen en finner ønskelig.
Godt miljø, både inn og ute, er viktig. Derfor er det godt å ha midler til å prosjektere og utarbeide fornuftige planløsninger og bruke hensiktsmessige byggematerialer. For eksempel kan det eventuelt være mange fordeler med å bruke massivtre. Valg av energiformer og bruk av takarealer har også vært spennende ved flere nybygg.
Men, både politikere og ansatte i kommunen etterstreber også så effektiv drift som mulig. Skulle det derfor innen 2019 vise seg at skatteinngangen er stor nok, så vil det kanskje ikke være nødvendig med eiendomsskatt.
Olaf Tufte
kommunestyremedlem
Eidsvoll Ap
DEBATT: Kommunesammenslåing og eiendomsskatt