08.00 Flaggheising ved Eidsvollsbygningen, og bekransning av Henrik Wergeland-statuen ved speiderne. Eidsvold Værk Musikkorps spiller nasjonalsangen. Bekransning av 22. juli-monumentet ved varaordfører, Einar Madsen. Bekransning av Carsten Anker-statuen ved direktør Bård Frydenlund for Eidsvoll 1814. Eidsvollsbygningen åpner kl. 09.30.

Barnetoget for Råholt, Dal, Bønsmoen og Eidsvoll verk med alle barnehagene 

09.15 Avgang fra Eidsvoll Verk skole

 • 3. Eidsvoll speidergruppe
 • Eidsvold Værk Musikkorps
 • Eidsvoll Verk skole
 • Oppstilling ved Eidsvoll Verk stasjon, Mostu

09.00 Avgang fra Råholt skole, går til Bønsmoen skole

 • Søndre Eidsvoll Skolekorps
 • Råholt skole 

09.45 Avgang fra Bønsmoen skole

 • 5. Eidsvoll Speidergruppe
 • Søndre Eidsvoll Skolekorps
 • Bønsmoen skole 
 • Råholt skole 
 • Råholt ungdomsskole
 • Går til Rema 1000, Mostu 

10.00 Oppstilling og avgang fra Rema 1000, Mostu

 • Politi
 • 3. og 5. Eidsvoll Speidergruppe
 • Søndre Eidsvoll Skolekorps
 • Dal skole
 • Bønsmoen skole
 • Råholt skole
 • Råholt ungdomsskole

10.00 Oppstilling ved Mostu, Eidsvoll Verk stasjon

 • Eidsvold Værk Musikkorps
 • Eidsvoll Verk skole 
 • Steinerskolen med barnehagen

10.00 Oppstilling og avgang fra parkeringsplassen foran Power, Mostu

 • Andungen barnehage
 • Ankertunet barnehage
 • Brensmork barnehage 
 • Dalsliene barnehage
 • Ladderud barnehage
 • Læringsverkstedet barnehage avdeling 
 • Bjørnsrud skog
 • Læringsverkstedet barnehage avdeling Dal
 • Læringsverkstedet barnehage avdeling Folkeparken 
 • Bønsmoen barnehage 
 • Læringsverkstedet barnehage avdeling Råholt
 • Råholtbråtan barnehage

10.05 Når alle skolene er koblet sammen ved Mostukrysset har toget følgende rekkefølge i barnetoget til Eidsvollsbygningen

 • Politiet starter, på eget initiativ, avmarsj presis kl. 10.05. 
 • 3. og 5. Eidsvoll Speidergruppe
 • Søndre Eidsvoll Skolekorps
 • Dal skole
 • Bønsmoen skole
 • Råholt skole
 • Råholt ungdomsskole 
 • Eidsvold Værk Musikkorps
 • Eidsvoll Verk skole
 • Steinerskolen
 • Barnehagene
 • Det samlede toget går mot parken ved Eidsvollsbygningen

10.45 Barnas 17. mai-program i parken ved Eidsvollsbygningen  

 • Barnetoget ankommer parken 
 • Årets konferansier er Simen Fagerli Pedersen
 • Elever fra barneskolene forteller om sin skole idet 17. mai-toget ankommer parken 

11.00

 • «Norge i rødt, hvitt og blått» ved Søndre Eidsvoll Skolekorps og Eidsvold Værk Musikkorps. Dirigent: Bård Frode Larsen
 • Underholdning ved Eidsvoll Ballettsenter
 • Tale ved Casper Jønsson Amundsen og Simen Aune Myrvoll fra Dal skole
 • Sang ved elever fra 6. og 7. trinn fra Dal skole. «Venner» og «Vi er en nasjon vi med». Dirigenter: Kristoffer Weng Flattum og Eli Martinsen
 • Avslutning «Ja, vi elsker», 2. vers. Søndre Eidsvoll Skolekorps, Eidsvold Værk Musikkorps og Dal skole. Dirigenter: Kristoffer Weng Flattum, Eli Martinsen og Bård Frode Larsen

13.00 17. mai fest for hele Dal skolekrets kl. 13 – 15

13.00 17. mai fest for hele Råholt barneskole krets kl. 13 – 15

13.00 17. mai fest for hele Bønsmoen skolekrets kl. 13 – 15

12.00 17. mai fest for hele Eidsvoll Verk skolekrets kl. 12 – 14

Barnetoget for Vilberg og Ås skolekrets

09.40 Avmarsj fra Eidsvoll videregående skole

 • Vilberg Skolekorps 
 • Vilberg ungdomsskole (8-10. trinn)
 • Eidsvollrussen
 • Toget marsjerer til Vilberg Helsetun, så Vilberg Bosenter, så Vilberg skole kl. 10.25

10.00 Avmarsj fra Ås skole

 • Eidsvoll Janitsjarkorps 
 • Aas Skoles Musikkorps
 • Ås skole (1-7. trinn)
 • Læringsverkstedet Mork barnehage flettes inn i toget ved barnehagen
 • Eidsvoll Janitsjarkorps stanser på Tingvoll 
 • Toget går forbi Tingvoll og ned Eidsvollbakken og møter øvrige tog i krysset Eidsvollbakken/Eidsvollvegen 

10.25 Videre fra Vilberg skole

10.45 Vilberg Skolekorps

 • Vilberg barneskole 
 • Vilberg ungdomsskole
 • Eidsvollrussen
 • Vilberg barnehage
 • Toget møter øvrige tog i krysset Eidsvollbakken, Eidsvollvegen, Botshaugtangen 

10.40 Fletting ved krysset Botshaugtangen/ Eidsvollvegen

10.45 Toget stiller opp og møter øvrige tog i krysset 

 • Eidsvollvegen/Botshaugtangen 
 • Camilla barnehage
 • Åsleia gårdsbarnehage
 • Knausen barnehage og rosarussen
 • Vilberg barnehage (de som ikke startet ved barneskolen)

10.45 Videre fra krysset Eidsvollbakken, Eidsvollvegen,

 • Botshaugtangen
 • Aas Skoles Musikkorps
 • Ås skole
 • Læringsverkstedets barnehage avd. Mork
 • Camilla barnehage
 • Åsleia gårdsbarnehage
 • Knausen barnehage
 • Vilberg Skolekorps
 • Vilberg barneskole 
 • Vilberg ungdomsskole
 • Eidsvollrussen
 • Vilberg barnehage
 • Toget marsjerer opp Eggeskjæringa, inn på Tingvoll, rundt Eidsivatingsteinen og inn i Wergelandslunden

11.15 Barnetoget ankommer Tingvoll og Wergelandslunden

Barnas 17.mai-program i Wergelandslunden

11.25 Underholdning fra scenen i Wergelandslunden:

 • Karl Jolan Engh og Katarina Nummedal fra Vilberg ungdomsskole er konferansierer.
 • Allsang «Ja, vi elsker» - to vers, under ledelse av Vilberg Skolekorps, Eidsvoll Janitsjarkorps og Eidsvoll Mannskor. Dirigent: Gunnar Røen

11.30 To sanger ved Eidsvoll Mannskor. Dirigent: Ludvik Kjærnes

11.35 Fellesnummer «Wergelandsmarsjen» ved Vilberg Skolekorps og Eidsvoll Janitsjarkorps

11.40 Tale for dagen ved Johannes Fuglehaug fra Vilberg ungdomsskole

11.45 Underholdning ved Jakob Røsrud og Jo Alexander Djuvstad fra Vilberg barneskole

11.50 Underholdning ved barn fra Camilla barnehage

11.55 Underholdning ved Katja Kullblikk, Norah Labuschagne, Kaisa Ottem-Holmsten og Linnea Ottem-Holmsten fra Ås skole 

12.00 Underholdning ved Marcus Pedersen og Julia Tveitane fra Eidsvoll kulturskole «I won’t give up» og «Supermarked Flower»

12.10 Tale for dagen ved Saul Demba fra Eidsvollrussen

12.15 Fellesnummer «Gammel jegermarsj» ved Aas Skoles Musikkorps og Vilberg Skolekorps. Dirigent: Gunnar Røen

12.20 Annonsering av bekransning:

 • Statuen av Camilla Collett ved Åsne Bratlie Haakstad fra 4. trinn på Vilberg skole
 • Wergelandsbautaen ved Anders Oudmayer fra 4. trinn på Ås skole
 • Eidsivatingsteinen ved Saul Demba fra Eidsvollrussen
 • Minnesmerke over krigens falne, ved Sverre Henriksen fra Eidsvoll Forsvarsforening
 • Allsang «Gud signe vårt dyre fedreland», to vers under ledelse av Vilberg Skolekorps og Eidsvoll Janitsjarkorps. Forsanger: Brit Bunæs. Dirigent: Gunnar Røen

12.25 Bekransning med korps og flagg- og kransebærere, i rekkefølge som annonsert over:

 • Oppstilling flagg- og kransebærere
 • Fanfare fra Vilberg Skolekorps
 • Kransenedleggelse

12.30 Festgudstjeneste i Eidsvoll kirke

13.30 Skolearrangementer på Ås skole

13.30 Skolearrangementer for Vilberg skole på Badet Kulturtun

Langset skole

10.00 Oppstilling av barnetog

10.20 Barnetoget går fra skolen til kirken 

 • Flaggborg
 • Langset Skolekorps 
 • 1.-7. trinn
 • Stensby barnehage

11.00 Familiegudstjeneste i Langset kirke. Ca. 40 min. 

11.40 Etter gudstjenesten går toget i samme rekkefølge fra kirken til skolen.

 • Samling ved skolen. 
 • Velkommen ved leder for dagen.
 • Tale for dagen av elever fra 7. trinn

12.15 Underholdning av Langset Skolekorps

12.30-13.30 Leker for barna

13.30 Loddtrekning

14.00 Avslutning

Feiring skole

11.45 Samling ved skolen

 • Velkomst ved 17. mai komiteen og FAU ved Lisa Brodshaug

12.00 Tale ved Feiringminister Torbjørn Ellingsen

12.15 Avgang barnetog 

 • Viken musikkforening
 • Feiring skole
 • Toget går ved det gamle kommunelokalet, videre på Fv 33 og opp Kjerkelinna til Feiring kirke. 

13.00 Familiegudstjeneste i Feiring kirke 

13.00 Skolearrangement ved Fløygir 

 • Åpen kiosk og kafé, leker for barn i alle aldre, utlodning 

14.00 Sang ved 3.-4. trinn

14.30 Tale for dagen ved elever fra 8. trinn

15.00 Bunadsvisning

15.30 Premieutdeling

Russetog

15.30 Oppmøte Eidsvoll videregående skole

 • Politi
 • Eidsvoll Janitsjarkorps
 • Rosaruss fra alle barnehagene i Eidsvoll
 • Russ fra Eidsvoll videregående skole

16.30 Tale ved Panorama ved Eidsvollrussen, Saul Demba og Sara Walstad

Ettermiddagsarrangement på Odden ved Eidsvollsbygningen

15.00 Underholdning ved Isabelle Aasta Hauge, Angelica Hovik, Marcus Pedersen og Julia Tveitane, elever ved Eidsvoll kulturskole.

16.00 17. mai gudstjeneste på Odden

 • Årets gudstjeneste ledes av Per-Stian Bye. 
 • Sokneprest i Råholt, Inger Jeanette Holter, holder tale.
 • Musikalske innslag ved Paul Wagnberg, Egil Arne Bakken og Rune Melby. 
 • Arrangør: Lederringen – felleskirkelig forum i Eidsvoll.

Kveldsarrangementet i parken ved Eidsvollsbygningen

17.40 Drakttoget går fra Mostu. Møt opp i god tid.

18.00 Drakttoget ankommer Eidsvollsbygningen. 

 • Følg på helt fram til scenen.

18.14 Konferansier: Vegard Storbråten Øye. 

 • Felleskor- og korps gir kraft til nasjonalsangen. Dirigent: Linn Asak Andersen.
 • Åpningstale ved direktør Bård Frydenlund.
 • Eidsvolls ordfører John-Erik Vika utbringer Henrik Wergelands hilsen og skål for dagen.
 • Russens tale ved russepresident Saul Demba, Eidsvoll videregående skole.
 • Kveldens festtale ved stortingspresident Tone Trøen.
 • Dans ved Ernest Pacha.
 • Sang ved Stella Mwangi og Alexandra Rotan.
 • Kveldens hovedunderholdning ved Adam Douglas.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
 • Slette kommentaren din
 • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.