Vi har en rekke gamle bilder av Eidsvoll sentrum, men dette er det eldste flyfotoet vi kjenner. Det er merket K. Harstad, Oslo og tatt før avishuset til Eidsvold Blad fikk sitt første tilbygg i 1958.

Av bygningene i selve sentrumsområdet som er med på bildet, er cirka 15 nå forsvunnet, mens et tilsvarende antall fortsatt står. Rådhuset og en rekke større næringsbygg er kommet til, mens andre er utvidet.

Hele evja til høyre på bildet er fylt ut.

På midten helt øverst ses Vilberg skole.

Se også: Villa ved den tidligere strandlinja.