Gardermoen hadde vært militærleir i nesten 300 år før hovedflyplassen kom. Bildet viser kaserna i artillerileiren. Bildet er tatt før krigen, og ble gitt ut som postkort av Damm.
Bygningen er trolig mest kjent som administrasjonsbygget til gamle Gardermoen flystasjon. Den ble revet under hovedflyplassutbyggingen. Nå ligger den østre rullebanen der huset sto.
Se også: Æresvakter i 1906.