Søndre Eidsvoll Pensjonistforening fylte 50 år 1. november og feirer med treretters middag i storstua på Søndre Samfund torsdag ettermiddag

I anledning jubileet har klubbens sekretær i jubileumsåret, John Granly, redigert et jubileumsskrift som gir et innblikk i foreningens 50-årige historie.

Mye av heftet er avisutklipp fra EUB og Romerikes Blad, men Granly har også lagd et sammendrag av foreningens historie i en smakfull jubileumsberetning.

ORDFØREREN KOMMER

Ordfører John-Erik Vika har sagt ja til invitasjonen til festmøtet og har også sagt at han vil bidra med sang. Det blir også taler av representanter for Pensjonistforbundet sentralt og i Akershus. Hedersgjester er alle møtende pensjonister.

LEDERE GJENNOM 50 ÅR

Borger Ørbæk var Søndres første formann. Han ble valgt på stiftelsesmøte i Søndre Samfund der 30 pensjonister møtte. Senere formenn/ledere har vært Bergljot Sørensen, Hjørdis Paulsen, Kristian Bratraak, Knut Skovly, Sven Asplund, Reidar Frilseth, Arve Johnsen, Bård Paulsen, Tor Kultom, Roy Westengen, Steinar Olsen og Trond Vidar Nilsen.

INVITERT. En revolusjon for oss eldre er på gang, skriver John Granly i sin «Invitert».