Ullensaker kommune ønsker at kun elever og elevkontakter deltar i barnetogene. Foreldre, foresatte  og søsken oppfordres til å stå langs togruten.

Barnetoget på Jessheim har felles avmarsj fra Rådhusplassen

Rekkefølge:

  • Nr. 1: Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole
  • Nr. 2: Hovin musikkorps—Jessheim skole
  • Nr. 3: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps —Døli skole—Hovin skole—Mogreina skole

Jessheim skole

08.00 Flaggheising v/ Sørenstua

09.45 Fremmøte og oppstilling v/ Rådhuset

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang «Ja, vi elsker»

10.17 Avmarsj med Hovin musikkorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen-Gardermovegen-Gjestad bo– og aktivitetssenter

11.10 Velkommen til Gjestad bo– og aktivitetssenter v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ 7. klasse elever fra Døli skole. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Musikk v/Hovin musikkorps

11.30 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur til skolen

Rute: Gardermovegen-Jessheimkrysset-Furusetgata-Rådhusvegen- Jessheim skole og ressurssenter

12.00 Velkommen till Jessheim skole og ressurssenter. Leker, aktiviteter og loddsalg. Langbord med kaffe og kaker. Kr. 75 pr. familie til kakebordet. Kiosksalg med pølser, brus og is.

14.00 Arrangementet avsluttes

Døli skole

09.45 Fremmøte og oppstilling v/ Rådhuset. Rekkefølge i toget: Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole— Mogreina skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang «Ja, vi elsker»

10.17 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps.

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen- Trondheimsvegen- Gardermovegen- Gjestad bo– og aktivitetssenter

11.10 Velkommen til Gjestad bo– og aktivitetssenter v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ 7. klasse elever fra Døli skole. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Musikk v/Hovin musikkorps

11.30 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur til skolen

Rute: Gardermovegen-Trondheimsvegen-Cathinka Guldbergs veg—Brinkvegen-Døli skole

12.00 Velkommen til Døli skole. Gratis brus og pølser til elevene i gymsalen. Salg av pølser, kaker, is og brus. Loddsalg. Leker og aktiviteter

14.00 Arrangementet avsluttes

Mogreina skole

08.00 Flaggheising. Mogreina skolekorps spiller

09.40 Fremmøte og oppstilling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget:

Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole—Mogreina skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang «Ja, vi elsker»

10.17 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen- Gardermovegen-Coop Obs for retur til skolen

11.30 Velkommen til arrangement på Mogreina skole. Salg av pølser, lapskaus, kaker, is, kaffe og brus. Lekene starter

11.45 Velkommen v/FAU. Tale for dagen v/ to elever fra 7. trinn

12.15 Jessheim, Hovin og Mogreina skolekorps spiller

13.15 Tautrekkings duell mellom barna og de voksne

13.30 Arrangementet avsluttes

Nordkisa skole

08.00 Flaggheising v/Kisa KFUM-KFUK speiderne

08.20 Avmarsj barnetoget med Ullensaker skolekorps

Rute: Nordkisa skole—Stensbykroken—Nore–Hagebyen–Storvegen–Stensbykroken—Nordkisa skole

08.50 Ankomst Nordkisa skole

09.00 Velkommen til Nordkisa skole. Ord for dagen v/sogneprest Steinar Tosterud

09.15 Kiosk og kakesalg åpner

09.30 Aktiviteter og loddsalg starter. Avsluttes kl. 1100

10.15 Taler for dagen v/ FAU-leder og 7. trinn. Underholdning v/ trinnene

11.15 Fotballkamp mellom 7. trinns elever og foreldre

11.45 Loddtrekning

12.00 Arrangementet avsluttes

Skogmo skole

08.00 Flaggheising v/ 7.trinn

08.15 17. mai-frokost for 7. trinn

09.45 Fremmøte og oppstilling v/ Rådhuset. Rekkefølge i toget:

Ullensaker skolekorps—Skogmo skole– Gystadmarka skole—Algarheim skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang «Ja, vi elsker»

10.17 Avmarsj med Ullensaker skolekorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-Skogmo skole

11.10 Velkommen til Skogmo skole. Tale for dagen. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Salg av popcorn, sukkerspinn, kaker, kaffe, pølser, is og brus. Loddsalg. Aktiviteter og leker, lykkehjul, fiskedam, hoppeslott /værforbehold) m.m.

14.00 Arrangementet avsluttes

Algarheim skole

09.15 Oppstilling v/Dampsaga

09.35 Avmarsj Dampsaga med Ullensaker skolekorps

Rute: Dampsaga allé—Algarheimsvegen—,ingvegen—Furusethgata

10.00 Sammenkobling med de andre skolene v/ ,-dhuset. ,ekkefølge i toget:

Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”

10.17 Avmarsj med Ullensaker skolekorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-Dampsaga for retur til skolen

11.10 Velkommen +l Algarheim skole. ord for dagen v/ Brage M. Midtsund og 7. trinn

11.25 Salg av kaffe, kaker, pølser, popcorn, is, godteposer og brus. Loddsalg. Gratis pølse og brus +l elevene i gymsalen. Lekene starter

13.15 Loddtrekning

13.30 Bandykamp mellom 7. trinn og foreldre

14.00 Arrangementet avsluttes

Gystadmarka skole

09.45 Fremmøte og oppstilling v/Rådhuset. Rekkefølge i toget:

Ullensaker skolekorps—Skogmo skole—Gystadmarka skole—Algarheim skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang ”Ja, vi elsker”

10.17 Avmarsj med Ullensaker skolekorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Algarheimsvegen-FV174-Myrvegen-Gystadmyr bo– og aktivitetssenter

11.10 Velkommen til Gystadmyr bo– og aktivitetssenter. Tale for dagen v/elever. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Ullensaker skolekorps spiller

11.30 Avmarsj barnetoget fra Gystadmyr bo– og aktivitetssenter for retur til skolen

12.00 Velkommen og program for dagen v/ FAU og 17. maikomiteen. Salg av kaker, kaffe, pølser, is og brus. Diverse leker og aktiviteter

14.00 Arrangementet avsluttes

Hovin skole

08.00 Flaggheising v/Hovin skole. Hovin musikkorps spiller

09.45 Fremmøte og oppstilling v/Rdhuset. Rekkefølge i toget:

Jessheim Hovin Mogreina skolekorps—Døli skole– Hovin skole—Mogreina skole

10.10 Velkommen v/ varaordfører Willy Kvilten. Allsang «Ja, vi elsker»

10.17 Avmarsj med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps

Rute: Furusethgata-Trondheimsvegen-Storgata-Gotaasalléen-Trondheimsvegen-Gardermovegen-I rundkjøringen går korpset mot Gjestad bo– og aktivitetssenter, mens Hovin skole går til Coop Obs der toget løses opp. Viktig at elevene blir hentet med en gang toget er ferdig ca. kl. 11.00

11.00 Velkommen til Hovin skole. Salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker, popcorn, slush og sukkerspinn. Loddsalg og leker

12.45 Konsert med Jessheim Hovin Mogreina skolekorps

13.15 Elevenes tale v/ elevrådet

13.25 Tale for dagen v/ lokalpolitiker Ståle Lien Hansen

14.00 Arrangementet avsluttes

Bakke skole

08.00 Flaggheising

10.00 Oppmøte og oppstilling av barnetoget på Romerikssenteret

10.30 Avmarsj som nr. 1 fra Romerikssenteret med Kløfta skolekorps

Rute: Romerikssenteret-Børserudvegen-Gjerdrumsvegen-Gamlevegen—Hellenvegen—Kløfta bo– og aktivitetssenter

10.30 Kiosk of kafé åpner på Bakke skole

10.50 Ankomst barnetoget til Kløfta bo– og aktivitetssenter. Allsang. Musikk v/Kløfta skolekorps og Ullensaker Janitsjar

11.10 Avmarsj barnetoget fra Kløfta bo– og aktivitetssenter

Rute: Ånnerud Østre-Gjerdrumsvegen-Trondheimsvegen-Bakke skole

11.30 Ankomst Bakke skole. Alle elever får bolle og drikke. Tale for dagen v/ 7. trinn. Kløfta skolekorps spiller. Allsang. «Ja, vi elsker». Leker. Loddsalg. Åpem kiosk og kafé.

14.00 Arrangementet avsluttes.

Borgen skole

08.00 Flaggheising

12.00 Oppstilling barnetoget

12.15 Avmarsj barnetoget med Ullensaker skolekorps

Rute: Borgen skole-Børgevegen-Fredrik Borgens veg (til barnehagen)-Brennavegen-Furukollen-Karlstadvegen-Myrhusvegen-Borgenvegen-Meierivegen-Gamle Kongsvingerveg-Borgen skole

13.00 Underholdning og taler v/ skolens elever.

13.30 Kiosk og servering åpner. Salg av pølser, is, brus, kaffe og kaker. Oppstart aktiviteter for barna.

15.00 Fotballkamp mellom elever og foreldre

15.30 Arrangementet avsluttes

Åreppen skole

08.00 Flaggheising v/5. trinn. Ullensaker Janitsjar spiller. Kiosk, kafé og loddsalg åpner på Åreppen skole kl. 10.30

10.00 Oppmøte og oppstilling av barnetoget på Romerikssenteret

10.30 Avmarsj som nr. 2 fra Romerikssenteret med Ullensaker Janitsjar

Rute: Romerikssenteret—Børserudvegen—Gjerdrumsvegen—Gamlevegen—Hellenvegen—Kløfta bo– og aktivitetssenter

10.50 Ankomst barnetoget til Kløfta bo– og aktivitetssenter. Allsang. Musikk v/Kløfta skolekorps og Ullensaker Janitsjar

11.10 Avmarsj barnetoget fra Kløfta bo– og aktivitetssenter

Rute: Ånnerud Østre-Gjerdrumsvegen-Trondheimsvegen-Åreppen skole

11.30 Ankomst barnetoget Åreppen skole. Taler. Elevene får boller og brus. Ullensaker Janitsjar spiller. Allsang «Ja, vi elsker»

12.00 Leker

13.30 Håndballkamp mellom 6. og 7. trinn

14.00 Arrangementet avsluttes

17. mai-programmet ellers i Ullensaker

Herredshuset, Jessheim

08.00 Flaggheising v/Jessheim KFUK-KFUM speiderne. Kransenedleggelse på vegne av Øvre Romerike Forsvarsforening ved minnesmerkene over falne Ullsokninger høsten 1814 og 1940-1945. Jessheim og Hovin skolekorps spiller.

10.00-12.00 Kafé med salg av smørbrød, kaffe, kaker, is og brus

13.30 og 17.00 Stor 17. mai buffet

Minnehøytidelighet ved Bautaen i Trandumskogen

09.00 Velkomsthilsen v/ Forsvarets sanitet (FSAN). Musikk v/Jessheim Hovin Mogreina skolekorps. Tale for dagen v/ordfører John-Erik Vika, Eidsvoll kommune . Kransenedleggelse. Flaggvaktskifte. Andakt v/Major Arvid Seines, feltprest Sessvollmoen

Støtta på Li

10.15 Blomsternedleggelse. Arr: Ullensaker Historielag

Kløfta gamle skole

08.00 Flaggheising

11.00 Åpen kafé til kl. 14.00 med salg av eggedosis, kaffe og kaker

12.00 Konsert med Kløfta skolekorps. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole

Gjestad bo– og aktivitetssenter

10.30 Åpen kafé til kl. 1430. Salg av pølser, brus og is ute

11.00 Ankomst av barnetoget m/skolene Jessheim og Døli

11.10 Velkommen til Gjestad bo– og aktivitetssenter v/representant fra Døli skole. Tale for dagen v/ 7.klasse elever fra Døli skole. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Musikk v/Hovin musikkorps

11.30 Avmarsj barnetoget med Hovin musikkorps for retur +l skolen

12.30 Servering av middag m/ dessert

Gystadmyr bo– og aktivitetssenter

09.00 Åpen kafé til kl. 1530. Salg av kake, smørbrød, is og pølser

11.05 Ankomst barnetoget m/Gystadmarka skole og Ullensaker skolekorps

11.10 Velkommen til Gystadmyr bo– og aktivitetssenter. Tale for dagen v/elever. Blomsteroverrekkelse. Allsang. Ullensaker skolekorps spiller

11.30 Avmarsj barnetoget for retur til skolen

13.00 Salg av middag m/kaffe og dessert

Kløfta bo– og aktivitetssenter

08.00 Flaggheising. Ullensaker veterankorps spiller

09.00 Åpen kafé til kl. 1500

10.50 Ankomst av barnetoget m/skolene Jreppen og Bakke. Allsang. Musikk v/ Kløfta Skolekorps og Ullensaker Janitsjar

11.10 Avmarsj barnetoget for retur til sine skoler

13.00 Servering av middag

Rådhusplassen

13.00 Åpen kafé & kiosk i Ullensaker kulturhus med salg av pølser, is, smørbrød, kaker, kaffe, m.m.

14.15 Underholdning v/Ullensaker spelemannslag

14.25 Velkommen v/konferansier varaordfører Willy Kvilten. Underholdning v/ /Ullensaker spelemannslag og Leikarringen Rakne

14.50 Konsert v/ Jessheim videregående skole musikklinja

15.30 Ankomst av barnehagetoget. Overrekkelse av premie til den barnehagen som fremviser det mest fantasifulle innslaget i barnehagetoget.

15.50 Allsang ledes av Kisakoret. Hovin Musikkorps spiller

16.00 Tale for dagen v/Turid Smedstad Jakobsen, tidligere ordfører i Ullensaker

16.10 Russens tale v/russepresident Eric Harald Karlsson

16.30 Avmarsj Borgertoget m/ bunadstoget og russetoget. Rute: Rådhusplassen –Furusethgata-Ringvegen– Rundkjøringen-Trondheimvegen—Storgata-Ringvegen- Rådhus plassen. Drilling v/Romerike drillkorps. Musikk v/ Hovin musikkorps

17.15 Borgertoget og russetoget oppløses på Rådhusplassen

Barnehagetoget på Jessheim

14.50 Fremmøte og oppstilling på Coop Obs. Alle barnehager i kommunen er velkommen til å delta

15.10 Avmarsj fra Coop Obs Rute: Coop Obs-Gardermovegen-Storgata-Ringvegen-Rådhusplassen. Musikk v/ Jessheim Hovin Mogreina og Kløfta skolekorps og Hovin musikkorps. Drilling v/ Romerike drillkorps

15.30 Ankomst Rådhusplassen. Utdeling av drikke og boller til barnehagebarna.

Overrekkelse av premie til den barnehagen som fremviser det mest fantasifulle innslaget i barnehagetoget

16.00 Barnehagetoget oppløses

Borgertoget med bunadstog og russetog på Jessheim

16.00 Borgertoget er ferdig oppstilt på korOdsparkeringen på Jessheim Storsenter (foran Fakkelsenteret). Russetoget ferdig oppstilt langs Rådhusvegen med retning mot Rådhusplassen

16.30 Avmarsj Borgertoget og russetoget. Rute: Rådhusplassen – Furusethgata-Ringvegen– Rundkjøringen-Trondheimvegen—Storgata-Ringvegen- Rådhusplassen. Drilling v/Romerike drillkorps. Musikk v/ Hovin musikkorps

17.15 Borgertoget og russetoget oppløses på Rådhusplassen

Gardermoen Samfunnshus (Messa)

12.30-14.30 Tradisjonen tro serveres kaffe og kaker i Gardermoen Samfunnshus (Messa) på Sør-Gardermoen. Arr: Gardermoen Vel

Gudstjeneste

09.15 Jessheim kirke

10.30 Ullensaker kirke

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.