Forløperen til allmenningsforbundet var De Østoplandske Almenningers fellesforening som ble stiftet i 1919 av 11 allmenninger, deriblant Eidsvoll. I dag består forbundet av 40 allmenninger. Personene på bildet kommer fra hele Østlandet, og vi gjenkjenner kun bestyreren i Eidsvoll Almenning, Sigurd Storm. Han står temmelig midt på bildet i tredje rekke.