Vi får møte mange forskjellige mennesker; barn, ungdommer, voksne og ekstra voksne. Heldigvis er de hyggelige sakene i flertall, men vi får også av og til møte mennesker i sorg eller som er i en vanskelig livssituasjon. Også alvorlige ulykker kan være noe vi kommer tett på.
SE ALLE BILDENE TIL MAGNAR I BILDEGALLERIET
Dette kan enkelte ganger være tungt å takle. Kanskje aller verst er det for en bestefar, som selv er så heldig å ha fire flotte og friske barnebarn, når det er snakk om barn som for eksempel er alvorlig syke, eller som er blitt skadet på en eller annen måte. Heldigvis hører dette til sjeldenhetene.
Det er også veldig hyggelig å følge lokalt kulturliv. I Eidsvoll Ullensaker Blad har jeg hovedansvar for å dekke Nannestad, og opplever gjennom dette det svært aktive kulturlivet i hjembygda mi, men også i våre andre kommuner. Det er utrolig mange lag og foreninger som tilbyr aktiviteter på hver sine områder, det være seg sang, musikk, dans, teater, idrett, friluftsliv, husflid, kunst og så videre. Det gjøres et imponerende frivillig arbeid. I Nannestad er det et rikt og variert kulturliv, og det er ikke minst mange aktører som organiserer aktiviteter for barn og unge.
Det er en interessant jobb å forsøke å gjenspeile det som skjer lokalt. De senere åra har det, som de fleste vet, også vært en utrolig vekst på Øvre Romerike. Oslo Lufthavn har vært motoren for dette. Den aller største veksten er det Ullensaker som har hatt. Imidlertid skjer det nå også mye i de øvrige kommunene, deriblant Nannestad. Byggeaktiviteten er stor, og leiligheter har blitt populært også i Nannestad, noe som nesten var utenkelig for ikke så mange år siden.
Også næringslivet viser større interesse for Nannestad. Blant annet er flere store aktører i ferd med å etablere seg i Gardermoen Vest næringspark i Moreppen. Å følge lokalpolitikken er også interessant.
Vi klarer dessverre ikke å få med alt vi ønsker i avisen. Noen ganger foregår det også ting vi ikke får vite om. Det er derfor viktig å tipse oss når noe er på gang, selv om vi ikke kan love å dekke absolutt alt som skjer.
Et nytt år nærmer seg, og mange blanke ark skal bokstavelig talt fylles også i året som kommer.
Jeg håper på et fortsatt godt samarbeid med både privatpersoner, offentlige etater og de ulike aktørene i lokalmiljøet, og ønsker alle en riktig god julefeiring og et godt og spennende nytt år.