Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skriver på sin nettside om innsatstid for brannvesenet at i tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning – og ikke minst til sykehjem – skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Direktoratet skriver videre at i tettsteder for øvrig skal ikke innsatstiden overstige 20 minutter.

Fra Eidsvoll brannstasjon til Vilberg helsetun, som er det nærmeste sykehjemmet, er det sikkert mulig å komme seg på litt i overkant av fem minutter. Men det krever at mannskapene er på plass idet alarmen går. Fram til nå har ikke Eidsvoll brannstasjon vært døgnbemannet.

Nå skal imidlertid brannstasjonen bli nettopp det. Fra og med august skal brannvesenet ha åtte nye mannskaper på plass i Eidsvoll. Dette kommer etter at representantskapet i interkommunale Øvre Romerike brann og redning (det vil si ordførerne i de seks eierkommunene) har vedtatt å styrke beredskapen i Eidsvoll. Brannstasjonen på Myrer vil da være døgnbemannet med to konstabler.

Dette har vært en lang og krevende prosess. Så sent som i november 2016 skrev vi om frustrerte verneombud som var skuffet over at det samme representantskapet hadde vedtatt et budsjett for 2017 uten nye stillinger. Heldigvis har man nå snudd. De ekstra mannskapene vil forhåpentlig også føre til at brannkonstablene slipper å gå så mange ekstravakter. Mannskapsmangel har fram til nå ført til at brannmannskaper i Eidsvoll i perioder har hatt tre-fem uker sammenhengende vakt. Det har vært en uholdbar situasjon, som har ført til stor slitasje på mannskapene. Nå bør ting bli bedre.