Dette vil vi oppnå ved å begrense transportbehovet og fremme transportløsninger som reduserer utslipp fra veitrafikken til et minimum. Vi må redusere luftforurensningen som kan være helseskadelig under ugunstige værforhold. Et viktig virkemiddel er areal- og transportplanlegging og tilrettelegging for kollektivbruk, sykkel og gange. Dessuten arbeider vi for å bidra til at bensin og diesel raskest mulig fases ut i Akershus.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal stimulere til utvikling av byer og tettsteder rundt kollektivknutepunkt og til samordning av transportløsninger. Samtidig skal den bidra til å ivareta grøntarealer, naturområder, kulturlandskap og jordbruksarealer. Regional plan legger opp til at 80–90 prosent av veksten av boliger, arbeidsplasser og handel/service skal skje i seks byer og 22 prioriterte tettsteder i Akershus.

I Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2017–2020 finansieres tilskudd til kollektivtransport, investeringer og drift av fylkesveier og sykkelveier, alle tiltak som skal understøtte den regionale areal- og transportplanen. Handlingsprogrammet er innrettet mot at hele fylkets bussflåte skal være skiftet ut med fossilfri null- og lavutslippsteknologi innen 2025. Dette i tråd med strategien til Ruter, Fossilfri 2020.

Fylkeskommunen har fra 1990-tallet vært en pådriver for å senke klimagassutslipp både nasjonalt og internasjonalt. Målet er at alle fylkets innbyggere og så mye som mulig av varetransporten innen utgangen av 2025 skal ha utslippsfrie alternativer i form av batterielektriske og hydrogenelektriske kjøretøy. Regionen har Europas høyeste elbil-tetthet. I Norge er Akershus i 2017 det første fylket med mer enn 20.000 elbiler. Vi var tidlig ute med å gi støtte til ladepunkter og bevilget i 2016 vel 5,2 millioner kroner til ladepunkter for normal- og hurtiglading i Akershus.

Regionen har svekket sin lederrolle for hydrogenelektrisk transport, på grunn av redusert statlig innsats i 2015 og 2016. Likevel videreføres utviklingsarbeidet gjennom vår oppfølging av osloregionens hydrogenstrategi 2014–2025. Ved behandling av energimeldingen ba Stortinget i 2016 om et nasjonalt program fra 2017 for utbygging av hydrogen-stasjoner. I tråd med dette vedtaket, er det fra statlig hold signalisert at Enova vil lansere et slikt program.

De globale klima- og miljøutfordringene krever overgang til produkter og tjenester med mindre miljøkonsekvenser. Dette forutsetter innovasjon knyttet til fornybar energi og materialbruk. Fylkeskommunen har over flere år investert betydelige beløp i omlegging til fossilfri energibruk i sine videregående skoler. Ved inngangen til 2017 var det bare Jessheim videregående skole som har fossilt brensel som primær varmekilde. Den vil nå erstattes med ny skole med jordvarme som hovedkilde.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.