Eidsvoll kommune har en bemanning på 2,8 voksne pr. 9 små (1-3 åringer) og 18 store (3-5 åringer). En så lav bemanningsnorm fører ofte til at det bare er to voksne pr. avdeling. Ved avvikling av pauser, møter, sykefravær o.l., resulterer det ofte i at det bare blir igjen en voksen pr. avdeling. Tenk deg at du har ansvaret alene når en treåring sitter på toalettet, og trenger hjelp til å tørke seg, du er opptatt med å skifte bleier på en ettåring, og to toåringer krangler om Brio-lokomotivet! En slik lav bemanning går utover barnas trygghet og muligheten til å bli sett.

Det er de ansatte i barnehagen som skaper en god barnehage. En god barnehage har trygge, gode voksne som ser og anerkjenner det enkelte barn, som engasjerer seg og lar barnet få utfolde seg i trygge omgivelser. Dette krever tilstrekkelig, kompetente voksne. All tilgjengelig forskning viser at tidlig innsats er viktig. Å sørge for at barna i barnehagen får mulighet til å leke, lære og utvikle seg i trygge omgivelser med omsorgsfulle voksne, har en positiv effekt for barna seinere i livet. Barnehagens kvalitet har stor betydning for barns læring mange år etter at de har sluttet i barnehagen (professor Edward Melhuish).

Eidsvoll kommune kan velge å satse på kvalitet i sine barnehager. Det har de råd til! Kommunen trenger ikke å sitte på gjerdet, og være blant de «dårligste kommunene i klassen», og vente på at Stortinget vedtar en bemanningsnorm på tre voksne pr. avdeling. Eidsvoll kommune kan vedta dette i neste års budsjett.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Utdanningsforbundet Eidsvoll 29.03.2017