Undersøkelsen viser at i 2018 ble det brukt 1,2 milliarder kroner på vikarbyråer. Eidsvoll kommune er rangert blant kommunene med størst utgift til innkjøp fra vikarbyråer i 2018. Innleie av sykepleiere fra dyre vikarbyråer medfører en merbelastning på et allerede presset kommunebudsjett. Vikarbruk koster mer enn å drifte faste ansatte.

Vikarbruk koster mer

Behovet for sykepleievikarer har blant annet årsak i at kommunens pålagte oppgaver og årsverksinnsats innen sykehjem og hjemmetjenester har økt betydelig de siste årene, slik at grunnbemanningen blir for lav. Eidsvoll kommune har også over tid hatt en utfordring med å rekruttere og erstatte kvalifiserte sykepleiere i ubesatte stillinger. Ved å planlegge og legge til rette for en kostnadseffektiv grunnbemanning, vil det sikre både stabilitet og kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Opposisjonen vil nok fremheve at valgfrihet og konkurranse ved bruk av private aktører gir lavere kostnader. Likevel, det er kommunens ansvar at det gis et godt og forsvarlig tjenestetilbud. Kommunen er bundet av innhold og kvalitet på tjenesten gitt i lov- og regelverk, og må balansere mellom hensynet til et likeverdig tjenestetilbud til alle og tilpasninger til øvrige behov. Private aktører kan være et viktig supplement for å dekke nødvendige og pålagte tjenester, der de offentlige ikke er tilstrekkelig utbygd. Det er kvaliteten og pasientsikkerheten i pleie- og omsorgstjenestene som må ha hovedfokus, ikke konkurranse og fortjeneste.

Beboere og brukere vil møte kjent personell, som gir forutsigbarhet og trygghet

Eidsvoll Senterparti vil bidra til at beboere og brukere skal oppleve å ha kontinuitet og forutsigbarhet i møte med pleie- og omsorgstjenesten, med kjente, faste pleiere å forholde seg til. Hyppig utskiftning av personell og høy bruk av sykepleiervikarer, skaper utrygghet og usikkerhet. Ukjente vikarer mangler kjennskap og nærhet til den enkelte mottakers behov og rutiner. Språkproblemer kan også være en utfordring om vikarer er fremmedspråklige. Det kan oppstå misforståelser som går utover sikkerhet og kvalitet. Trygghet skapes ved å innarbeide forutsigbare rutiner over tid, hvor den enkelte blir kjent med det personellet de må forholde seg til. Kommunen har ansvar for å gi likeverdig pleie- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere. Det er viktig at beboere på sykehjemmet og brukere av hjemmetjenesten får gode og forsvarlige tjenester etter de rettighetene de har.

Stabile fagmiljøer gjør arbeidsplassen mer attraktiv

Det er krevende å jobbe i omsorgssektoren. I det pasienter utskrives tidligere fra sykehus til sykehjem eller hjemmetjenesten, har kravet til og behovet for spesialisert sykepleierfaglig oppfølging økt. Lav grunnbemanning og høy arbeidsbelastning gir utslag i et høyt sykefravær over tid. Et godt fagmiljø er derfor viktig. Kvalitet i pleie og omsorgstjenesten er også et resultat av at personellet opplever at de trives og mestrer arbeidshverdagen sin. Eidsvoll Senterparti verdsetter personellet som hver dag gir verdig pleie og omsorg, og vil bidra til å styrke fagkompetansen og gjøre det attraktivt å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten i Eidsvoll

Selv om pleie- og omsorgstjenesten har en dreining i retning av at flere eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, viser prognosen at behovet for flere heldøgns sykehjemsplasser vil øke fram mot 2025 for de med omfattende omsorgs- og pleiebehov. Eidsvoll Senterparti har bidratt til at kommunen kan tilby 16 flere sykehjemsplasser ved Vilberg helsetun. Vi har bidratt til å styrke sykepleierbemanningen med flere stillinger i hjemmetjenesten. Vi vil også bidra til å styrke sykepleierbemanningen i sammenheng med utvidelsen av Vilberg helsetun. I tillegg ferdigstilles i disse dager et nytt moderne hovedkjøkken ved helsetunet.

Eidsvoll Senterparti vil i kommende fireårs periode

ha fokus på å ubesatte sykepleierstillinger ved helsetunet og i hjemmetjenesten, og bidra til å styrke rekrutteringen av sykepleiere.

opprettholde aktivitørstillingen ved Vilberg helsetun.

tilrettelegge for at Vilberg helsetun blir et sertifisert Livsglede sykehjem, og oppfordre pårørende og frivillige til å delta i aktiviteter med og for beboere og brukere

bidra til å gjenopprette ordningen med matombringing av middag til bygdas hjemmeboende eldre fra det nye hovedkjøkkenet ved Vilberg helsetun, når dette står klart.

Det er behov for å vurdere om tidligere ordning med rekrutteringstillegg for sykepleiere bør opprettes på nytt. En fast vikarpool av sykepleiere kan og bidra til å sikre fleksibilitet, stabilitet og kvalitet i tjenesten.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.