Dette på tross av at Avinor opplyser til samferdselsdepartementet at den planlagte trafikkveksten kan være i strid med klimamålene som er fastsatt. «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet, opplyser Avinor.»

I Samfunnsoppdraget Avinor har fått fra Stortingets transportkomite, som har behandlet stortingsmeldingen om virksomheten til Avinor, står det følgende: «Komiteen forventer at Avinor utnytter dagens kapasitet på dagens rullebaner så langt det er mulig med bruk av teknologiske løsninger for inn- og utflygningsstyring og eventuelle fysiske tiltak.»

DOKUMENTASJON

Det foreligger ingen dokumentasjon på de krav som Stortingets transportkomite har lagt til grunn i sitt oppdrag gitt Avinor er utredet på noen som helst måte. Det virker som Stortinget og samferdselskomiteen ikke er oppdatert på hva Avinor gjør, eller rettere sagt ikke gjør. Helt uavhengig av gitt mandat er det kun en ny rullebane som er tema å bygge. Hvor er oversikten som viser en utnyttelse av den eksisterende kapasitet? Hvilke teknologiske løsninger for inn- og utflygningsstyring er utredet? Hvilke fysiske tiltak er vurdert for å utnytte de muligheter som er ligger?

I statsråd 5.10. 2018 har regjeringen oppnevnt et Luftfartsutvalg for å gjennomgå hvordan man i fellesskap skal møte økt globalisering. Utvalget skal vurdere hvordan disse utviklingstrekkene kan forenes med en omstilling til lavutslippssamfunnet, gode arbeidsforhold og fortsatt høy sikkerhet. Utvalget skal også vurdere hvordan konkurransen kan økes, særlig i markeder der globalisering og deregulering ikke har slått ut i sterkere konkurranse og lavere priser.

Det skurrer litt når utvalget ledes av en person som tidligere har bekledd stillingen som konsernsjef i Avinor, og at en konsern/strategidirektør som er ansatt i Avinor pr. i dag er med i utvalget.

FORMÅLET

Formålet med utvalget er at i den grad utvalget kommer med anbefalinger skal konsekvensene utredes i henhold til utredningsinstruksen. I tillegg til økonomiske og administrative konsekvenser skal også andre vesentlige konsekvenser utredes, herunder målkonflikter og konsekvenser for konkurransesituasjonen, klima og miljø.

Hvorfor skal en nedsatt utvalg med god representasjon av tidligere og nåværende Avinor-ansatte avgjøre om det er behov for en konsekvensutredning på ulike områder.

Når det også blir opplyste at utvalget skal være med på å forme en fremtidig strategi for norsk luftfart, er vel det litt lovlig sent når utvalget skal avgi sin rapport innen utgangen av 2019.

Det bør nevnes at Intresseorganisasjon Nei til tredje rullebane var invitert og deltok sammen med flere miljøorganisasjoner på møte i januar.

Miljø:

Parisavtalen sier følgende: Alle land skal lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Planen skal inneholde et mål for hvor mye landet skal kutte. Dette målet skal fornyes hvert femte år fra og med 2020. Hver gang det fornyes må det bli mer ambisiøst enn det var forrige gang. På FNs klimatoppmøte ble 200 land enige om en avtale om kutt i CO2-utslipp som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. Statsminister Erna Solberg (H) roser klimaavtalen. – Klimaavtalen i Katowice er en milepæl for verdens klimasamarbeid. Vi har fått på plass felles regler for hvordan vi skal gjennomføre Parisavtalen, sier Solberg etter møtet.

Så følger Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) opp med «at vi er fornøyd med avtalen som nå er inngått i her Katowice i Polen. – Nå er Parisavtalen fullstendig. Vi har regler som gjør at Prisavtalen kan tre i kraft, nå er det opp til de ulike landene å følge opp avtalen.»

Avinor har med bifall i fra regjering staket ut en kurs som er motsatt av det som er formålet med Parisavtalen. Sitat Avinor: «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet, opplyser Avinor.»

Da stiller vi spørsmålet til Statsminister og Miljøvernminister, hvordan skal avtalen som dere har forpliktet oss til og dere er så fornøyde med følges opp?

I tillegg etterlyser vi regjeringens konkrete handlingsplan for å nå de mål på hvordan vi skal nærme oss de uttalte målsetninger. Norge sier noe i klimatoppmøte, tar fly hjem og fortsetter planlegging av tredje rullebane på Gardermoen. Det settes ned et utvalg som skal utrede hvordan miljøet skal ivaretas.

Ansvarsfraskrivelse

Dette er regelrett ansvarsfraskrivelse i fra regjeringen. Vi påpeker at de fleste viktige politiske målsetninger på klima- og folkehelseområdet ikke kan nås dersom en tillater bygging av en tredje rullebane på Gardermoen og åpner for økt flytrafikk med en eventuell ny rullebane.

Dette er de store linjer på Global basis. Det er så nødvendig å ta oss ned til der skaden er størst nemlig i Ullensaker Kommune. Stortinget tar ikke ansvar for å utrede konsekvenser som en ny rullebane vil belaste miljø, innbyggere og øvrige momenter i lokalsamfunnet.

Innbyggerne blir terrorisert av manglende forutsigbarhet i deres hverdag. Dette rammer samtlige innbyggere som blir berørt i ulik skala. De negative helsekonsekvenser for befolkningen rundt Gardermoen ved planlegging av en tredje rullebane, og nye inn- og utflygningstraseer og utvidete støysoner er ikke hensyntatt på noen måte. De psykiske belastinger og senskadene som kan komme med mangel på forutsigbarhet i denne prosessen er svært beklagelig og uheldig.

POLITISKE ULLENSAKER

I det politiske Ullensaker er det bred politisk enighet om at de er mot en tredje rullebane. Det er vel et faktum at det ikke er i rådhuset på Jessheim slaget står, men påvirkningen herfra er muligens ikke ubetydelig. Det blir imidlertid feil signal i politikken når et landsstyre har vedtatt å gå i mot planlegging og utbygging av en ny rullebane stemmer for videre utredelse. Og det er jo et paradoks når det er partiet som har miljøvernministeren som er så tilfreds med Parisavtalen og uttaler « Vi har regler som gjør at Prisavtalen kan tre i kraft, nå er det opp til de ulike landene å følge opp avtalen» Slike dobbelsignal kan skape politikerforakt.

Nå er det tydelige signal på at det skal utredes ytterligere, og det trenger ikke å være negativt for saken. Når en prosess av en slik art og størrelse virker som er ute av styring, og det som legges av føringer i saken er lagt av Avinor ovenfor sentrale og lokale myndigheter er det foruroligende, og det er på tide å påvirke og få saken i riktig kontekst.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.