Her har de lært om gårdsdrift, hvor maten kommer fra og hvordan den tilberedes. I løpet av sitt ungdomsskoleløp har elevene hatt fire ukers undervisning og opplæring på Hegli gård. For mange har dette gitt innblikk i et praktisk fag de senere har kunnet utdanne seg i, eventuelt gitt dem lysten på et annet praktisk fag. Samfunnet trenger praktikerne, enten de er snekkere eller bønder.

Ungdomsskolen er en tøff tid for de fleste. Det er en brytningstid der mye skjer. Fra et ganske rolig og godt barneskoleløp, møtes ungdommene av helt andre krav på ungdomsskolen. Mange mestrer selvsagt dette, men for noen kan ungdomsskoletida bli tung, kanskje særlig fordi det er nesten bare teoretiske fag. Alle er ikke utrustet for å sitte og høre lærere dosere i teoretiske fag det meste av skoletiden. Heldigvis fins det en del praktikere blant oss.

Etter ungdomsskolen kommer et videregående løp der elevene har mange flere valgmuligheter mellom teoretiske og yrkesrettede linjer. Slik sett er det videregående løpet mye bedre tilrettelagt for alle enn ungdomsskolen faktisk er. På denne bakgrunn bli ei ukes leirskoleopphold eller ei uke på Hegli gård gull verdt. I ei slik uke settes det praktiske og virkelige liv i fokus.

Vi skal ikke påstå at den eneste muligheten til å lære noe praktisk er på Hegli gård, men Nannestad kommune vet gjennom sine 19 år med elever på gården at dette fungerer og er viktig. Skal kommunen kutte ut tilbudet, bør den se seg om etter andre muligheter for å gi elevene innsyn i det virkelige liv.