1. Knutepunktene rundt jernbanen skal benyttes til utbygging i vår region. Områdene skal transformeres og fortettes framfor andre utbyggingsområder.

2. Matjord skal vernes.

Rådmannen i Eidsvoll følger stort sett dette i sin innstilling til politikerne. Han foreslo at Vilberg skole skulle bygges ut der den nå ligger for 167 millioner kroner i 2015. Dette ville gi Vilberg-elevene en fullgod skole i likhet med de andre skolene i Eidsvoll.

Flertallet av politikerne i Eidsvoll ville utfordre føringene i vedtakene til sine sentrale kolleger. Ny skole på Tynsåkjordet. Vi tar matjorda. Kostnad 345 millioner kroner. Vi innfører eiendomsskatt for å dekke ekstrakostnadene. Rådmannens opplegg var at Eidsvoll kommune blant annet skulle benytte seg av opsjonen på kjøp av Europris-tomta for å få større skoletomt.

Da flertallet av kommunestyret gikk for Tynsåkjordet i stedet for rådmannens innstilling, foreslo Anders Klaseie at kommunen likevel skulle kjøpe Europris-tomta. Bare seks av politikerne i kommunestyret fulgte han i dette. Nå ser jeg at rådmannen har antydet at denne tabben kan koste skattebetalerne i Eidsvoll 50–80 millioner kroner ekstra.

Hvem har bestemt at Vilberg skole skal bygges ut til full fure-parallellers skole med plass til nesten 800 elever? Det er cirka 360 elever der i dag. Hvor tror man barnefamiliene som skal fylle opp de resterende over 400 elevplassene kommer til å bo? Bygg ut Vilberg til en tre–parallellers skole. Det vil holde i veldig mange år.

Vi har ikke råd til å la mer enn 300 elevplasser stå tomme i mange år. Det vil koste mange millioner i året. Kapitalkostnader pluss driftskostnader.

På Arbeiderpartiets åpne møte om utviklinga i Sundet kom det fram at man så for seg at det var et marked for å selge cirka 30 boenheter i året i Sundet. Erfaringa så langt er at det ikke blir så mange barnefamilier i disse leilighetene de 10 første åra. Hvor har planleggerne denne voldsomme elevveksten fra som tilsier en så stor skole?