Ja, det er sannelig ikke noe rart, at en kan bli frustrert over slike tullete bestemmelser, som han sier. Hvor i all verden finnes fornuften, spør jeg? Nå må myndigheter som fastsetter slike tullete regler og lover for felling av ulv og rovdyr, våkne og få til en regulering som sauebønder og andre kan leve med.

Hva koster det samfunnet, ved at disse ulvene løper rundt i skogen og nyter sitt jaktinstinkt ved å plage og pine sauene til døde på Romeriksbygdene, Toten og i Hedmarksbygdene. Her setter Fylkesmannen opp fellingstillatelse på noen få dager, som utløper «mandag kl. 12.»

En slik fellingstillatelse burde jo i det minste gjelde til ulven ble tatt av dage. Og ikke nok med det! Fylkesmannen nekter å utvide tillatelsen på grunn av at ulven sannsynligvis har forflyttet seg til andre sida av Vorma. Er ikke Fylkesmannen kjent med at en ulv kan forflytte seg milevis på kort tid? Og den vil helt sikkert fortsette å gjøre skade der hvor den ferdes.

Så, min mening er at disse innfløkte lovene om felling av ulv og eventuelt andre rovdyr, ligger på et lavmål av fornuft. Myndigheter på et høyere nivå, må ta tak i dette og få orden på ulvejakten, slik at sauehold i Norge kan bli levedyktig.

Er imponert over sauebønder som holder ut med forholdet, slik det er i dag. Hvilken nytte gjør ulven? River i hjel sauer og lam, angriper elg og andre hjortedyr, hunder og skremmer folk som bor i utkanter, så de knapt tør gå ut. Er heller ikke så sikker på at ulven hører hjemme i Norge(?). Den er vel innvandret fra landområder i øst, som for eksempel Russland, hvor den også passer bedere inn i de store villmarksområdene der borte. Få den bort her hos oss og la den leve i sitt rette naturområde.

Så lenge, all ære til sauebønder som holder ut med alle problemene! Etter hvert får vi håpe at fornuften også vil «sige» inn hos myndigheter og lovsettere på jakting og fellingstillatelser.