mandag 23. april 2018
MENINGER
Meninger Hvorfor har ikke penger til planlegging av ny ungdomsskole i sørbygda i Eidsvoll fått plass i handlingsplanen fra rådmannen?
INVITERT
Meninger Mens ekspertene diskuterer så (snø)fillene fyker, får vi menige kose oss med den beste vinteren «i manns minne!»