Vi i Jessheimmarkas Venner er ikke spesielt imponerte over hverken utbyggingsavtalen eller planen for vegen. Likevel må vi si det fasinerende hvordan kommunen nå bruker argumenter for å IKKE legge til rette for mer bilbruk, som en forklaring på at hverken kommunen eller utbyggere syns det er nødvendig å bygge en veg med den kapasiteten som trengs for at vegen skal bli en reell omkjøringsveg.

IKKE BESTILLINGEN FRA INNBYGGERNE ELLER POLITIKERNE

Detaljreguleringen svarer ikke på bestillingen fra Jessheim og Ullensakers innbyggere og politikere. Slik planen foreligger i det offentlige ettersynet blir vegen en adkomstveg for de kommende boligfeltene i marka. Vegen var ment å skulle være en reell omkjøringsveg, det var kriteriet som ble satt for å få lov til å bygge i marka, i det som i dag er mye brukte friluftsområder.

I henhold til kapasitetsvurderinger gjort for kommunen i 2016, vil den planlagte vegens kapasitet være sprengt allerede i det snoren klippes ved åpningen av vegen. Rådmannen presenterer unnvikelser og bortforklaringer for å bygge en veg med for liten kapasitet. Han støtter seg på argumenter om at trenden i dag tilsier at økt mobilitet skal tas kollektivt, samt med sykkel og gange. Vel, hvis det er tilfellet, så faller hele grunnlaget for å bygge en omkjøringsveg bort.

Hvis økt mobilitet skal tas kollektivt, og med sykkel og gange, sier det seg selv at det er bakstreversk å bygge en ny veg som foruten å tilrettelegge for mer bilbruk, også forringer og ødelegger et natur- og friluftsområde. Samt at den er den er direkte årsak til at det stikk i strid med ny klimakunnskap og trenden i samfunnet ellers tillates utbygging av boligområder i marka.

NATURMANGFOLD OG KLIMA

De senere års forskning og erfaring har gitt oss ny kunnskap om hva som er naturens og dermed også vårt eksistensgrunnlags verste trussel: arealomdisponering. Derfor må det vektige grunner til for å kunne omdisponere naturområder. Disse grunnene var svake da vedtaket om KDP Jessheim Sørøst ble vedtatt i 2015, hvilket også politikernes ambivalens i saken tydelig viste. Nå er grunnene falt helt bort.

Av mangel på data som grunnlag for en konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med dette inngrepet i marka, konsentrerer Norkonsults utredning seg om storsalamander og elg. For elgen vurderes konsekvensen å være middels negativ. Hva med resten av faunaen og floraen i skogen? Hvilke konsekvenser får inngrepene for nærområdene spesielt og miljø generelt?

I sin rapport, tar Norkonsult selv opp det mangelfulle vurderingsgrunnlaget de har i punkt 3.1, avsnitt 2, Naturmangfold i Ullensaker kommune:

«Den generelle kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold i Ullensaker kommune er kritisert av Fylkesmannen i deres uttalelse til Ullensaker kommunes kommuneplan 2015 – 2030 (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2015), der det understrekes at utdatert kunnskapsgrunnlag vil utløse behov for egne kartlegginger av naturmangfold på reguleringsplannivå.»

Hvorfor har det ikke blitt foretatt helhetlige kartlegginger av naturmangfold før de ulike reguleringssakene for området legges ut på høring? Hvorfor har Norkonsult måttet konsekvensutrede naturmangfoldet i området på grunnlag av utdaterte og mangelfulle data?

Vi skulle gjerne ha sett hva den unødvendige arealomdisponeringen som KDP Jessheim Sørøst representerer, har å si for plante-, smådyr-, insekts- og fuglelivet i området.

Vi kan heller ikke se at det foreligger noe klimaregnskap for dette prosjektet. Kommer klimaregnskapet i etterkant?

SAMFUNN OG ØKONOMI

Om dette prosjektet får gå sin gang er det kun utbyggerne som vil profitere på det. Jessheim mister verdifulle nærnatur- og friluftsområder, arealomdisponeringer forringer naturmangfoldet, vi får en veg vi ikke trenger og boligområder som utbygger prøver å skape et behov for.

Paradoksalt nok ved å reklamere for nærhet til marka og naturen.

Utbyggere ønsker også å etablere distriktets og Jessheims «foretrukne handelssted» ved «Byporten» ved E6. Det er klart at denne vegen vil være sentral i den planen. Det vil også være en medvirkende faktor til at vegen ikke blir en omkjøringsveg, men innbyggernes foretrukne innfartsveg for å gjøre unna handel på vegen hjem. Hva dette vil ha å si for handel i sentrum, er lett å se.

Våger kommunen og politikerne å si at handel og folkeliv skal flyttes ut av sentrum, eller skal de bare la dette skje, trekke på skuldrene i etterkant og si at markedet bestemmer?

Vi har også en vel begrunnet frykt for at prosjektene i KDP Jessheim Sørøst medfører redusert salgspris på kommunens egne tomtearealer som nå legges ut for salg i Gystadmarka. Dermed får ikke disse prosjektene den økonomiske effekten de var ment å skulle ha til nedbetaling av kommunens gjeld.

Kommunen og politikerne må se på sakspapirene og utviklingstrekkene de selv fremlegger, og se at tiden har løpt i fra dette prosjektet.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.