Utdanningsforbundet mener at det er planlagt altfor få parkeringsplasser til den nye skolen. Skolen har mange lærere, elever og mange besøkende på dag og kveldstid. Det er trolig behov for en parkeringsnorm på 1 pr. ansatt, som utgjør 240 parkeringsplasser, da skolen har mange besøkende.

På grunn av mangelfullt kollektivtilbud og for få parkeringsplasser i ny skole, har ansatte begynt å se seg om etter nye jobber. Utdanningsforbundet Ullensaker er bekymret for fremtidig rekruttering av lærere på Jessheim videregående skole. Utdanningsforbundet ser også at voksenelever på kveld, foreldre og andre besøkende ikke vil kunne kjøre bil til den nye skolen.

I Mobilitetsprogrammet til Akershus fylkeskommune fremgår det at Øvre Romerike er karakterisert med store avstander og områder med lav befolkningstetthet – hvor bilen er mest effektiv, særlig for reiser på tvers av regionen.

LES OGSÅ: Skolen må leie p-plasser på Jessheim

Ansatte på Jessheim videregående skole er bosatt i Oslo, Hurdal, Nittedal, Aurskog–Høland, Odal, Skarnes, Eidsvoll, Nes, Sørum, og Tangen. Kollektivtilbudet på Øvre Romerike har noen begrensninger slik at buss og tog ikke er et reelt alternativ for alle. Skolen vil få rikelig med sykkelparkeringsplasser, men å sykle er ikke noe alternativ i vinterhalvåret. Småbarnsforeldre får en umulig oppgave med å håndtere jobb og omsorg for egne barn som må bringes og hentes.

Utdanningsforbudet beklager at nye Jessheim videregående skole er planlagt med for få parkeringsmuligheter for bil, og ber om at ansvarlige myndigheter løser skolens akutte parkeringsproblem før skolestart.