Arbeiderpartiet er enig med Høyre hva angår utvidelsen av Maura og Preståsen skole, men der slutter også enigheten. Her skal jeg forsøke å forklare hvordan vi ser på saken.

Forslaget til Arbeiderpartiet og øvrig posisjon, går i korte trekk ut på følgende: Plandokumentet som ligger i saken legges til grunn. Vi beholder etablert skolestruktur med fire barneskoler og èn ungdomsskole. Vi fjerner alle brakker/paviljonger. Vi utvider Maura og Preståsen til henholdsvis 4 og 3 paralleller, og så forberedes Preståsen for en parallell til. Prosjektene kommer i forbindelse med budsjettbehandling og tall og planer oppdateres jevnlig, og første rullering av planen skal skje i 2022.

Å tenke på tall

Når det gjelder befolkningsutvikling velger vi i Arbeiderpartiet å legge SSBs prognoser til grunn. Det er selvsagt tall det hefter usikkerhet rundt, men poenget her er følgende: Det er de beste prognosene vi har tilgang til per i dag, og disse vil bli fortløpende oppdatert. Derfor har vi lagt inn i vårt forslag at planen skal rulleres allerede i 2022 og tallene som nevnt i punkt 7, vil også være førende. Vi finner Høyres metode med egne anslag og forventninger om utviklingen som ganske vilkårlig og heftet med langt større usikkerhet enn de prognoser vi legger til grunn. Vi ser av tallene at det er en forventet vekst som er betydelig fra 2030-2035, men vi tenker at det er et for langt perspektiv per nå, og dette må vi ta stilling til senere.

Brakkene skal bort

Som vi viser i vårt forslag vil vi fjerne alt av midlertidige brakke og paviljongløsninger. Vi kritiseres ofte av Høyre for å ikke ta tak i disse problemstillingene, men her viser vi at dette ønsker vi utbedret. Det vil ikke skje over sommeren, men i løpet av planperioden er dette vårt klare mål. Det er derfor oppsiktsvekkende at Høyre i Oppvekst og kulturutvalget den 11/6, stemte mot dette punktet i vårt forslag. Utbedringene ved Maura skole er i full gang og arkitektene ser på hvilke løsninger som bør satses på. Arbeiderpartiet er pådrivere i disse prosessene.

En felles ungdomsskole

Høyres forslag om ny 1-10 skole ser vi som lite realistisk og neppe det mest optimale for elevene vår. For det første vil forslaget svekke elevgrunnlaget både ved dagens ungdomsskole og i tillegg barneskolene på Maura og Preståsen. Vi mener det er en klar sosial og faglig fordel at vi får samlet kommunens innbyggere på èn ungdomsskole hvor de møter ungdommer fra andre deler av kommunen og hvor fagmiljøet er samlet på ett sted. Det blir lettere å gi elevene et helhetlig pedagogisk tilbud og en kvalitetssikret vurderingspraksis. For det andre har ungdomsskolen har etter utbyggingen i 2016/17 en teoretisk makskapasitet på 630 elever, noe som sannsynligvis er tilstrekkelig fram mot 2030. Rundt eksisterende ungdomsskole finnes tilgjengelig areal hvis en ytterligere utvidelse blir påkrevet. For det tredje nevner vi nærheten til videregående og de muligheter for utveksling som ligger der. Sambruk av Nannestadhallen er også et viktig poeng her. For det fjerde tror vi at ny skole ved mellom Maura og Nannestad vil medføre at langt flere barn må reise med buss for å komme seg på skolen, med de ulemper og kostnader dette medfører. Det eksisterer heller ikke nødvendig infrastruktur i det foreslåtte området til Høyre.

For det femte nevner vi at Ungdomsrådet også har ytret et klart ønske om èn felles ungdomsskole.

Finansieringen

Hvordan har Høyre tenkt å finansiere sin nye 1-10. skole? Vi tror dette vil belaste kommuneøkonomien så hardt at man blir nødt til å innføre eiendomsskatt. Det er vi i Arbeiderpartiet imot. Vi har allerede betydelige vedtatte utbyggingsprosjekter, både hva gjelder svømmehall, kulturtun, kommunehus og bibliotek er det som står først på ventelisten og dette ønsker vi å prioritere. Vi ser også at det vil bli påkrevet med utvidelser av barnehagekapasiteten i årene som kommer. Forslaget fra Høyre blir derfor lite realistisk å få gjennomført. Det er også et poeng at man hele tiden bygger arealeffektive skolelokaler slik at driftskostnadene ikke blir så høye at det går ut over det pedagogiske tilbudet til elevene.

Det er en gladsak å ha en kommune i vekst, det motsatte er ikke like trivelig, å oppleve dalende elevtall og nedleggelse og sammenslåing av skoler. Vi er heldige her i Nannestad!

Arbeiderpartiet er garantisten for at alle elever i Nannestad skal få et godt og forsvarlig skoletilbud. Men vi går stegvis til verks og legger de faglige statistiske vurderinger til grunn, og ser dette i sammenheng med det totale tjenestetilbudet i kommunen. Vi skal sørge for at Nannestadskolen fortsetter sin gode utvikling og derfor bør alle som er opptatt av barn og skolepolitikk stemme på oss den 9.september.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.