Statlige Avinor, som har ansvaret for utbygging og drift av de fleste flyplasser i Norge samt trafikkstyring, jobber aktivt for flere nye ruter og mer flytrafikk. Selskapet har som mål at trafikken skal vokse med fire prosent årlig framover.

Avinor har ikke bare et mål om kraftig trafikkvekst. Selskapet har også en bonusordning som premierer flyselskap som øker trafikken. Dette i motsetning til i veisektoren, der vi har et mål om at personbiltrafikken i de større byene ikke skal vokse, samt en statlig belønningsordning som premierer byer som greier å dempe trafikken.

Norge er blant de land i verden med mest flytrafikk per innbygger. Likevel legger statlige Avinor opp til at vi skal fly enda mer. Et ledd i Avinors ekspansjonsplaner er bygging av en tredje rullebane på Gardermoen. Rullebanen vil gi store direkte konsekvenser. Naturområder ødelegges, og viktige grunnvannsforekomster risikerer å utsettes for forurensing. Støybelastningen øker, i en region med stor påkjenning fra før. Et betydelig antall hus vil måtte rives, og folk tvangsflyttes bort fra sine lokalsamfunn. Og mer flytrafikk gir enda høyere klimagassutslipp.

Arealmessig er det nok de indirekte konsekvensene som vil bli de største. Da snakker vi om lokalisering av arealkrevende nærings- og handelsvirksomheter nær flyplassen og i aksen mellom denne og hovedstaden, et område med mye flott matjord. Kun tre prosent av fastlandet i Norge er matjord, og den låner vi av våre barnebarns barn. Den er en livsviktig, ikke-fornybar ressurs, som må forvaltes med stor omhu. Flyplassutvidelsen vil føre til at enda mer matjord bygges ned.

I tillegg kommer økt press på transportårene fra alle de nye flypassasjerene og den tilhørende økte aktiviteten rundt flyplassen. Mer veitrafikk vil gi ytterligere lokale miljøulemper i form av støy, svevestøv etc. Kapasiteten på jernbanen vil fylles fortere opp, og flere flytog vil gi mindre muligheter for å utvide den øvrige togtrafikken til regionens beste. Eventuelle behov for ny utbygging av infrastruktur som utløses av en tredje rullebane, vil gi ytterligere arealekonflikter og koste store beløp.

Planene om tredje rullebane er et ledd i en konkurranse mellom hovedflyplassene i Norden om langruter til andre kontinent. En slik konkurranse vil med stor sannsynlig øke den totale flytrafikken og dermed dens klimagassutslipp og støybelastning. Men den har også en økonomisk risiko, både for statlige Avinor og for de andre berørte flyplassene. Det er nemlig ikke små beløp som investeres på Gardermoen. Ny terminal til 14 milliarder kroner var ferdig i fjor. Ytterligere terminalutvidelser ligger på tegnebrettet. Den tredje rullebanen har en foreløpig prislapp på 19 milliarder kroner.

Behovet for enda en rullebane er på gyngende grunn. Kloden tåler ikke at de som flyr mest fra før, skal fly enda mer. Vi trenger en politikk som demper trafikkomfanget, ikke stimulerer det. Utfallet av konkurransen mellom hovedflyplassene er høyst usikkert. I tillegg kan det skje strukturelle endringer i luftfarten som følge av nye teknologier vi i dag ikke ser konsekvensene av. Dersom elektriske fly i løpet av noen tiår får en viss utbredelse, vil dette være forholdsvis små fly, som kan ha helt andre behov for infrastruktur enn hva det planlegges for i dag.

Det er svært uforståelig at en tredje rullebane i utgangspunktet ikke trenger å behandles av Stortinget. Gjennom Avinors eiermelding har Stortinget gitt selskapet grønt lys til videre planlegging, men den endelige avgjørelsen av en slik sak med så store konsekvenser skal i prinsippet fattes av Samferdselsdepartementet. Avinor er heller ikke – i motsetning til hva som kreves for veier og jernbaner – pålagt å gjennomføre såkalte konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring, som må vurdere alternative løsninger på utfordringene enn bare å bygge ut enda mer infrastruktur.

Ikke bare slipper Avinor å lage konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring. Selskapet legger også opp til å hoppe bukk over konsekvensutredning og vil gå rett på å utarbeide reguleringsplan.

Motstanden mot en tredje rullebane er stor. Venstre, som nå er kommet inn i regjeringen, har tatt et klinkende klart standpunkt mot dette gigantiske prosjektet. Det samme gjelder Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkepartiet har bedt om at saken forelegges Stortinget for behandling, før eventuell konsesjon for utbygging gis. I sum er det en stor skepsis til prosjektet på Stortinget, og det er ikke flertall for den beslutningsprosessen Høyre og Fremskrittspartiet har lagt opp til.

Behovet for en tredje rullebane er høyst usikkert. De negative effektene er åpenbare. Politikerne må snarest stanse videre planlegging av prosjektet.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet
Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Ulf Winther, generalsekretær i Norsk forening mot støy
Anna Karlsson, leder i Spire
Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom
Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag
Truls Gulowsen, leder i Greenpeace
Karoline Andaur, konst. generalsekretær, WWF-Norge
Steinar Høiback, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.