Som politiker synes jeg du gjør en god jobb Vedum og har mange fine innspill, men her er jeg litt uenig med deg om dette forslaget. Ikke om forslaget på turistvei, men hvor du tenker at den burde gå. (Jeg skriver dette med lit snev av humor --- eller.) Vi i Hurdal har jo hatt gleden av å ha hatt familien Slagsvold Vedum boende i kommunen, din far var jo lærer på Hurdal Verk folkehøgskole og var godt kjent i bygda. Med bakgrunn i din fortid i Hurdal synes jeg det hadde vært naturlig at forslaget til veien hadde gått langs den gamle Kongevegen igjennom Hurdal over til Skreia. Langs denne veien har vi flere gamle skysstasjoner, blant annet i Garsjøen, hvor Hurdal historielag holder til.

Veien har mye gammel historie. Det er gammelt sagbruk, det er tufter etter seterbruk, flere små vann hvor de kunne fiske abbor, St. Olavskilden hvor det sies vannet skal ha helbredende virkning ved å drikke det (jeg går ikke god for det.), denne ligger ved Torsætera serveringssted. Her serveres det mye fin mat. Når du har spist her burde du hvile og slappe av etter all maten, før du reiser videre.

Fra Skreia kunne vegen gå videre over Mjøsa med en ferje, over Mjøsa kunne turistene få anledning til å fiske før de reiste videre gjennom Stange til Lillehammer og Maihaugen.

Den gamle Kongeveien Hurdal–Toten trengs nok litt oppgradering, men jeg og barnebarnet mitt kjørte den med bil sist sommer.

Stortinget burde nå ta med dette alternativet om det kommer så langt. Lykke til Vedum!