Med forbehold om at finansutvalget finner en annen løsning vil eiendomsskatt bli innført i Eidsvoll kommune fra 2019. Denne ekstraskatten skal brukes til nødvendige investeringer i skole, helse, barnehage etc. i årene fremover, og ikke til drift.

Rødt er likevel negativ til eiendomsskatt i Eidsvoll, og den viktigste årsaken er at innretningen ikke tilstrekkelig verner lavinntektsfamilier og vanskeligstilte. Eiendomsskatt vil ramme hardest de som har minst å gå på i hverdagen. Det er etter vår mening en forutsetning for eiendomsskatt at den har en sosial og progressiv innretning, og ikke forsterker de sosiale utfordringene i kommunen.

I inntektsanslaget begynner man «forsiktig» med 30 millioner i 2019, før det øker opp mot 100 millioner kroner i 2021 (kilde: EUB 06.11.2017). Ifølge SSB er vi i Eidsvoll kommune 8300 husstander. Dette innebærer at den gjennomsnittlige ekstraskatten kan ende på cirka 10.800 kroner i 2021 (da antatt 90 millioner i eiendomsskatt). Selv om det nøyaktige beløpet for hver enkelt husstand avhenger av boligens verdi, så er det likevel liten tvil om at eiendomsskatt kan bli en solid kostnadsøkning for svært mange familier med lav eller gjennomsnittlig inntekt.

I kommunestyrets møte 12. desember ble forslaget til Ap, SV, Sp og MDG vedtatt. Forslaget legger opp til at husstander som har mindre enn 3G i inntekt (280.902 kroner i 2017) kan søke om fritak fra eiendomsskatt; et nivå som ligger under EUs fattigdomsgrense på 60 prosent av medianinntekten. Selv om fritaksgrensen kan verne om noen av de mest vanskeligstilte i kommunen, så er det likevel ingen tvil om at mange med lavinntekt vil rammes av økt beskatning. Dette gjelder i særlig grad småbarnsfamilier, som også har store utgifter knyttet til kommunale tjenester som barnehage og SFO. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt lå på hele 9,5 prosent i Eidsvoll i 2015. Dette er godt over snittet i Akershus på 7,4 prosent. I tillegg kommer de mange husstandene som ligger over fattigdomsgrensen, men som likevel er svært utsatte for kostnadsøkninger. Dette gjelder trolig langt flere enn de som faller under fattigdomsdefinisjonen. Det er prisverdig at kommunen etterstreber å opprettholde og investere i nødvendige kommunale tjenester, men med den nåværende innretningen vil eiendomsskatt ramme hardest de samme familiene som er mest avhengige av de selvsamme tjenestene. Dette er både paradoksalt og svært bekymringsfullt.

En annen gruppe som også bør skjermes, men som per i dag ikke ligger an til å få redusert eiendomsskatt, er unge i etableringsfasen. De sitter ofte på høye lån og er svært sårbare for kostnadsøkninger, om det så er renteoppgang eller eiendomsskatt.

Rødt er ikke prinsipielt mot eiendomsskatt, men krever høye bunnfradrag som skjermer husholdninger med gjennomsnittlig boligstandard. Etter vår mening må fritaksgrensen ta utgangspunkt i boligens verdi fremfor husholdningens inntektsnivå. Den vedtatte ordningen står ironisk nok i fare for å skjerme ikke bare de fattigste i kommunen, men også de rikeste nullskattyterne – stikk i strid med det som er intensjonen bak vedtaket. Beskatningen må innrettes på en måte som sikrer sosial utjevning, fremfor å bidra til å øke de økonomiske forskjellene i samfunnet. Et solid bunnfradrag på for eksempel 2–3 millioner fra beregnet markedsverdi vil skjerme mange, men med regjeringens makssats på 5 promille ville skatteinntekten i stor grad forsvinne, og dette er dermed ikke forenelig med investeringsbehovene til kommunen.

Mulighetene for en sosial eiendomsskatt ser ut til å forsvinne med regjeringens ønske om å sette et tak på 5 promille, med gradvis ytterligere tilstramming. Regjeringen ønsker ikke eiendomsskatt, men er likevel ansvarlige for en politikk som tilsynelatende gjør eiendomsskatt til en nødvendighet for mange kommuner.

Alt taler for at eiendomsskatt i Eidsvoll kommer og at den vil ramme hardest de som er mest sårbare for en kostnadsøkning i hverdagen. På et slikt grunnlag kan ikke Rødt Eidsvoll støtte planene.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.