Ny region - Viken!

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 22.09.16 17:00

LESERBREV. Det er ikke bare kommuner som skal drøfte sammenslåinger. Høyre og Frp fikk ikke flertall for en tonivå-modell.

Stortinget har vedtatt at det skal være tre nivåer i den offentlige forvaltningen. Stortingsmelding 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver er et grunnlagsdokument som har kommet. Regjeringen har vel også signalisert at det skal være inntil 10 regioner.

Dagens fylkesinndeling bygger på de tidligere amtsstrukturene og i 1844 var det 20 amter i Norge. Den eneste endringen skjedde i 1972, innlemmingen av Bergen i Hordaland. For øvrig har det bare vært enkelte mindre grensejusteringer. Flere av dere husker sikkert at det ble forsøkt å få til en regionsreform i 2010 av den rød/grønne regjeringen. Den førte i hovedsak til at fylkene fikk ansvaret for flere veier. En del veier som var dårlig vedlikeholdt fra statens side.

Fylkene har noe av de samme utfordringene som kommunene har hatt med hensyn på sammenslåinger. Hvilke nye oppgaver som skal legges til regionene er fortsatt ikke klart, og Stortingsmelding 22 sier heller ikke mye om dette. Den antyder bare hva som kan være aktuelt. Akershus, Østfold og Buskerud har gjort vedtak som innebærer at de vil gå i forhandlinger fram til et eventuelt endelig vedtak i fylkestingene i desember 2016

Mange hadde gjerne sett at Oslo hadde blitt en del av den nye regionen. Oslo er og har vært svært negativ til en sammenslåing. Oslo har i dag fordelen av å være både kommune, fylke og en hovedstat. Jeg har ingen tro på at Stortinget vil tvinge Oslo inn i en ny region. Siden Oslo er så negativ har vårt utgangspunkt vært hva vi kan få til utover dette. Ap i Akershus har til nå inntatt det standpunkt at siden Oslo ikke er med så er de negative til en ny region. Det kan derfor se ut som om det kan bli et knapt flertall i Akershus til en sammenslåing, hvis de ikke endrer standpunkt i desember.

Den nye regionen har foreløpig fått navnet Viken. Folketallet i en ny region Viken vil utgjøre i underkant av 1,2 millioner innbyggere. Selv om ikke denne regionene er stor i areal i forhold til andre regioner/fylker vil den være betydelig med hensyn på innbyggere.

Mange med meg tror at hvis vi selv ikke er aktive med å foreslå grenser og oppgaver for en ny region så vil regjering og Stortinget gjøre dette. Det er som sagt antydet inntil 10 regioner i Norge. Den første og viktigste milepælen er desember for Akershus, Østfold og Buskeruds fylkesting som skal gjøre sine vedtak om å forslå en ny region.

Ketil Nordengen

Høyre

Akershus fylkesting

LES OGSÅ: Og navnet er ... Viken


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk