- Eiendomskonge? Jeg? Nei, men jeg er jo forretningsmann, humrer Kopperud.

Før jul skrev EUB om hvordan Coop omsider hadde klart å få tilslaget på kiosken og eiendommene Hjeravegen 2 og 4 på Dal. Kopperud har drevet kiosken siden 1968, og skal fortsatt være der noen år til. Nærmere bestemt til han fyller 80 år 1. mars i 2022. Nå viser det seg at den sympatiske kioskeieren sitter på store eiendomsverdier flere steder i Eidsvoll.

Solgt unna mye

Noe er solgt unna. Annet har han foreløpig holdt igjen, selv om eiendomsutviklere har kommet med flere bud på eiendommen som er regulert til boligformål. Se bare her:

Kopperud eier en enebolig med landbruksbygning i Tærudvegen 41 på Råholt. Her har han skilt ut og solgt unna flere tomtearealer allerede.

Blokkbebyggelsen i Grindatunet er blitt en realitet etter at Kopperud solgte areal til Eidsvoll Verk Tomteselskap AS. For dette tomtearealet fikk han cirka fire millioner kroner.

Tomteområdet fra landbruksbygningen og eneboligen og ned til Råholthøyden har han også solgt. Dette arealet er på cirka 22 mål. Der planlegger O.M. Holding AS og Eidsvoll Verk Tomteselskap AS å bygge 350-400 nye leiligheter. Disse to aktørene har stått bak byggeprosjektene på henholdsvis Råholthøyden og Grindatunet 1 og 3. Etter det EUB erfarer vil den totale salgssummen her kunne komme opp i størrelsesorden 30 millioner kroner, men dette skal være avhengig av hvor stort byggeprosjektet til slutt blir.

Tidligere har Kopperud også solgt unna arealer på vestsiden av jernbanesporet og et annet jordstykke i nærheten.

Til nå har han holdt igjen eneboligen, landbruksbygningen og et tilliggende eiendomsareal på cirka sju mål. Dette vet EUB at det nå er stor rift om blant eiendomsutviklere.

Før jul skrev EUB at Coop betaler ni millioner kroner for kiosken og omkringliggende eiendommer på Dal.

Bor på Eidsvoll Verk

Sentrale myndigheter ønsker høy fortetting rundt kollektivknutepunkter. Det er mye av grunnen til at boligutbyggingen for alvor har skutt fart i områdene rundt Eidsvoll Verk stasjon.

- Jeg drev på et tidspunkt eiendommen som gårdsbruk, men så kom jernbanen og mye av eiendommen ble ødelagt på grunn av det. Utbyggingen tok en del av eiendommen som på et tidspunkt var på 60 mål, sier Kopperud. Selv bor han i dag på en gård i Frans 1, kjent som Toftner, på Eidsvoll Verk. Denne eiendommen er på i overkant av 32 mål, og har foreløpig gått mer under utbyggernes radar.

- Hva skal du bruke alle pengene på?

- Ja, det var det da. Det lurte faktisk revisoren min på også. Men jeg har ikke lagt noen planer for det enda. Dette er småting i forhold til andre som driver i dette gamet, men jeg forutså at det kunne bli stor utvikling i området her da jernbanen ble bygd, sier Kopperud. 74-åringen har vært gift to ganger, og har to døtre og ett barnebarn. Opprinnelig var han utlært sjåførlærer, men Kopperud ble i høyeste grad en forretningsmann.

LES OGSÅ: Han overtok kiosken i 1968, holder åpent 84 timer i uka - og jobber alle timene selv

Stor utbygging ved kollektivknutepunktet

Det er store utbyggingsplaner rundt Eidsvoll Verk stasjon.

Det er allerede gjennomført flere byggeprosjekter i det aktuelle området, som leilighetene i Grindatunet og på Råholthøyden. I årene som kommer er dette et område som vil gjennomgå stor forvandling. EUB har allerede skrevet om planene til O.M. Holding AS og Eidsvoll Verk Tomteselskap. De vil bygge 350-400 nye leiligheter ved ungdomsskolen, badeanlegget og idrettshallen. Fra før er det også kjent at flere aktører, deriblant Eidsvoll kommune, planlegger flere tusen boenheter på Lundsjordet på den andre siden av jernbanesporet. Men Eidsvoll Verk stasjon er langt fra det eneste kollektivknutepunktet som har ført til stor utbygging de siste årene. På Jessheim er det for lengst utbygd, og det er store planer i fortsettelsen. Det samme gjelder også Eidsvoll stasjon og Dal stasjon. Bakgrunnen er sentrale føringer om høy fortetting rundt kollektivknutepunkter.

LEDER: Grunn til å smile