- Jeg er svært godt fornøyd med en slik løsning, og den tror jeg blir gjennomført, sier han.

INGEN OMKJØRINGSMULIGHETER

Utbedringer av fylkesveg 33 er nødvendig, men arbeidene må delvis finansieres med bompenger. Løsningen har hittil sett ut til å bli to bommer, én i Oppland og én i Akershus. Da ville innbyggerne i Feiring blitt «stengt inne» av bommer, for det finnes ikke omkjøringsmuligheter.

Nå har samarbeidsorganet for vegen - vegforum - gått inn for bare én bom, på fylkesgrensa.

BOMFRITT TIL, KOMMUNESENTERET

- Dette tror jeg på. Jeg har hele tida kjempet for at Feiring ikke skulle stenges inne, John-Erik Vika som sjøl sitter i vegforumet og har vært én av arkitektene bak forslaget.

- Totningene har argumentert med at bommen i Oppland må plasseres så langt sør at lokalbefolkningen slipper å betale for å komme til kommunesenteret. Det sammen må jo gjelde for Feiring, sier Vika som før kommunevalget gikk hardt ut mot de daværende bompengeplanene.

BILLIGERE MED ÉN BOM

Med bare én bom vil avgiften for denne øke med om lag fem kroner i forhold til det man så for seg for hver av de to bommene som opprinnelig var planlagt. Følgelig blir det med én bom billigere å kjøre fra Skreia til Minnesund.

Til sjuende og sist er det Akershus og Oppland fylkeskommuner som bestemmer hvor bommen eller bommene skal stå.

- Også opplendingene synes det er greit med bare én bom siden avgiftsøkningen ikke blir større, påpeker Vika.

en tunnel til

Bompengene skal være med på å finansiere tunnel gjennom Byrudberga. Men nord i Feiring er vegen like smal og rasutsatt. Også der trengs det tunnel.

- Det er fase to. Skreifjella er en sak for seg, kommenterer ordfører John-Erik Vika.

ØNSKER MER TIL MILJØTILTAK

Feiringregjeringa har to representanter i vegforumet. Én av dem er tidligere feiringminister Mette Kjelland Limbodal.

- De fleste i Feiring er glade for at det kanskje blir bare en bom, men en slik løsning tar midler fra planlagte miljøtiltak, påpeker hun.

Det er avsatt 75 millioner kroner til gang- og sykkelveger gjennom Feiring. Den skisserte bomløsningen tar 65 av disse millionene til vegbyggingen.

- Da blir det igjen bare ti millioner kroner, og det er ikke mye en for gjort for det, påpeker Limbodal.

- Jeg håper vi kan få mer penger til miljøtiltak, for det er mange skolebarn og mange syklende som benytter vegen, og trafikken kommer til å øke, påpeker hun.

- Det mange måter å sikre ungene på til og fra skolen. Jeg tror vi skal finne løsninger, svarer John-Erik Vika.

Last ned den nye EUB-appen. Fungerer på både nettbrett og smarttelefoner

Følg Eidsvoll Ullensaker Blad på Facebook