- Planene er kjempespennende. Nå har folk gnåla om at alt bare skjer i sørbygda i mange år. For øyeblikket skjer det noe overalt i Eidsvoll kommune, og endelig tyder mye på at det blir en voldsom utvikling framover. Nå må vi se Sundet og framtida i et lengre perspektiv. Derfor passer det også bra at sentrumsplanen kommer nå, sier Vika.

Han var én av mange tilhørere under onsdagens Sundet-seminar på rådhuset. Der ble blant annet planene for det nye Wergelandskvartalet presentert. Vika er positiv til planene, men synes det er for tidlig å si for mye om byggehøyder, arealutnyttelse og bevaring av gamle bygg vurdert opp mot ny utvikling. Men han er klar på hva som blir viktig på overordnet nivå.

Roser Sundet-planene

- Vi trenger mange folk som bor i sentrum, og må ha et samfunn som lever etter 18.14. Det er det altfor lite av i dag. Det må bygges mange leiligheter og fortettes. I tillegg må det tas hensyn til kultur, eldre bebyggelse, historikk, byggehøyder og forskjønning. Det gjør at vi nødvendigvis også vil få noen kollisjoner. Skal vi få til mer fortetting må vi se på byggehøyder. Det er ikke så mye ledig areal som er flatt i sentrum i dag. Dermed vil det måtte komme noen avgjørelser som går på bekostning av noe. Det vil være naturlig å rive noe for å skape rom for utvikling, poengterer Vika.

- Spennende

Hans Arvid Øberg (Ap) synes planene til Ole Martin Almeli, Eivind Olsrud og Finsbråten-brødrene virker spennende.

- Dere har lagd en modell, og jeg synes dette ser innmari spennende ut. Nå er tiden godt inne for å begynne å utnytte de gode forutsetningene Sundet har. Kanskje vi skal begynne å gjøre Eidsvoll sentrum til by. Jessheim har bystatus, og med 300 nye boenheter i dette prosjektet, flere i Bjørn (Dæhlie, journ.anm.) sitt og andre prosjekter, så begynner det på ligne på noe. Jeg synes dette er veldig spennende, sa Øberg under onsdagens Sundet-seminar.

Høyre sier velkommen

Høyres Jens E. Aalborg er også positiv til sentrums- ­planene.

- Initiativtakerne tenker nytt, spenstig, offensivt og framoverrettet. Det er slik tankegang vi må ha for Sundet framover. Jeg synes dette virker bra og interessant, sier Aalborg.

- Vi er midt i en prosess, og både politikere, planleggere og grunneiere må være omforente. Dette er et innspill, og jeg synes vi skal bruke litt tid på denne prosessen. Vi får se hva vi kommer fram til med sentrumsplanen som vi holder på med i disse dager, sier plansjef Sissel Pettersen i Eidsvoll kommune.