Den betrodde personen hadde i tiden mai til august 2016 dårlig økonomi. Da ble beslutningen om å overføre penger fra idrettslagets konto til eget forbruk tatt, ifølge den ferske dommen.

Personen, som også er lokalpolitiker på Øvre Romerike, har tilbakebetalt pengene. I tingretten kom det fram at vedkommende ikke mener det dreier seg om underslag, da meningen hele tiden var å betale idrettslaget tilbake.

– Dette slo ned som en bombe i idrettslaget vårt. Det er slikt som ikke skal skje, sier én kilde i idrettslaget EUB har snakket med.

– Krevde politianmeldelse

EUB har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med den tidligere idrettslederen og kommunepolitikeren. Dette har ikke lyktes.

Vedkommendes forsvarer, Sven Åge Ribe, ønsker ikke å kommentere dommen. Han vil heller ikke svare på om hans klient kommer til å anke.

Én av kildene EUB har snakket forteller at det har gått noen rykter i sakens anledning, men at langt fra alle i idrettslaget vet hva som har skjedd.

– Jeg opplever at idrettslaget og styret har gjort en god jobb med å rydde opp i saken da de ble klar over den. Det står det respekt av, sier kilden.

– Jeg vet at flere i styret krevde at idrettslaget gikk til politianmeldelse av forholdet. Hvis ikke ville de trekke seg, sier en annen kilde.

«Retten finner det hevet over tvil at tiltalte med forsett om uberettiget vinning rettsstridig overførte til seg selv 101.000 kroner fra (...) kontoer, som var betrodd (...) ved at (...) disponerte dem via nettbank. Underslag ble fullbyrdet, selv om tiltalte mente å betale tilbake», står det i dommen.

101.000 kroner beskrives videre som nært grovt underslag.

«Det er skjerpende at underslaget gjelder betrodde midler, der midlene skulle gå til blant annet aktiviteter for barn», står det videre.

Idrettslaget har tatt grep

– Det er svært kjedelig med en slik sak. Da den dukket opp satte vi inn mye krefter på den. Det betyr at vi ikke har fått jobbet så mye med alle de andre tingene som er viktige i et idrettslag. Vi tar dommen til etterretning. Det var et enstemmig styre som anmeldte vedkommende, og vi er selvfølgelig glade for at vedkommende nå er dømt, sier styrelederen i idrettslaget til EUB.

Styrelederen forteller at det var en rutinemessig gjennomgang av regnskapene som avdekket underslaget.

– Dette har vært en vekker for oss. Vi har nå gjennomgått alle rutinene våre og strammet inn der det er behov, sier styrelederen.