I 1017 gikk kong Olav den hellige til messe i kirken, forteller Snorre.

Kongen kom for øvrig tilbake i 1022 da han opprettet Eidsivatinget.

Begge jubileene skal markeres av Eidsvoll kirke og Eidsvoll musikkråd. Nå har kommunestyret bevilget 100.000 kroner. Pengene skal gå til kirkejubileet, men under forutsetning av at deler av det som utvikles, skal kunne gjenbrukes til tingjubileet i 2022.