I 2014 ble reguleringsplanen for det drøyt 400 mål store området Engelsrudhagen ved Nannestad sentrum vedtatt. Nå er arbeidet med å bygge infrastrukturen, deriblant om lag 1850 meter med vannforsyning, i gang.

En detaljregulering for to byggeprosjekter har vært ute til offentlig høring, noe som blant annet førte til innsigelse fra Akershus fylkeskommune med henvisning til et rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg langs Preståsvegen.

– FEIL GRUNNLAG

– Innsigelsen kan føre til en forsinkelse. Det er to detaljreguleringer som har vært på offentlig høring, én for delområde BK1, som ligger i Engelsrudhagen vest, og én innenfor Engelsrudhagen øst, sier Ingebjørg Lajord, konstituert virksomhetsleder kommunal forvaltning i Nannestad kommune.

Innsigelsen, som Lajord mener er gitt på uriktig grunnlag, kom i forbindelse med detaljreguleringsplaner for de to områdene som har vært til høring. Det stilles i den opprinnelige reguleringsplanen krav om at det skal opparbeides gang- og sykkelveg langs Preståsvegen, før utbygging kan igangsettes innenfor området.

– Kommunen har tidligere gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet for å kunne komme i gang med teknisk infrastruktur, det vil si veg, vann og kloakk, samt nødvendig stabilisering av raviner, opplyser Lajord.

PÅKLAGET AV VEGVESENET

Utbyggere er Vivaldi Eiendom i vest og Mestergruppen Eiendom AS i øst. Rekkefølgekrav knyttet til igangsetting av boligutbygging er foreslått ikke videreført i de aktuelle detaljreguleringene og Akershus fylkeskommune har derfor fremmet innsigelse. Fylkesutvalget opprettholdt denne innsigelsen da utvalget behandlet saken mandag.

– Vi mener innsigelsen ikke er berettiget, sier Lajord.

Hun forklarer at rekkefølgekravet for gang- og sykkelvegen ble tatt inn i reguleringsplanen fra 2014, fordi Statens vegvesen/Akershus fylkeskommune den gangen hadde planer for gjennomføring av dette tiltaket i 2017–2018.

– Det ville slik sett kunne vært gjennomført samtidig med igangsettelse av boligutbyggingen i Engelsrudhagen. Gang- og sykkelvegprosjektet er fra fylkeskommunens side seinere skjøvet ut i tid, og det er per i dag usikkert når prosjektet kan komme til gjennomføring, sier Lajord.

– PRESSER PÅ UTBYGGERNE

– Fylkeskommunen presser nå på for at det er utbyggerne av Engelsrudhagen som skal bygge gang- og sykkelvegen, men vi mener ikke utbyggerne kan ta denne kostnaden, som vegvesenet foreløpig har beregnet til om lag 25 millioner kroner. Vi må fra kommunens side prøve å bidra til å få en avklaring på dette. Vi mener at denne strekningen med gang- og sykkelveg, som har stått øverst på prioriteringslista til Nannestad kommune gjennom flere år, skulle vært på plass for mange år siden. Det er vegvesenets og fylkeskommunens ansvar, sier Lajord.

Hun opplyser at Statens vegvesen nå er i gang med reguleringsprosessen.

– Det er bevilget midler til planlegging, men strekningen, som er 600 meter lang, ligger ikke inne i budsjettet for perioden 2018–2020. Det må da komme inn i neste periode. Nannestad er den kommunen som vokser mest i landet, og da må det være fokus på den veksten og de utfordringene vi har, sier Lajord.

FYLKESUTVALGETS VEDTAK:

Fylkesutvalget fremmer innsigelse til forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst og forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, da rekkefølgekravet i § 2.14 i områderegulering for Engelsrudhagen om etablering av gang- og sykkelvei langs fv. 529.02Preståsvegen ikke er videreført i forslagene til detaljregulering.

Fylkesutvalget opprettholder dermed de administrative innsigelsene fremmet i brev datert 2. februar 2018.
Innsigelsene kan frafalles dersom det inngås bindende gjennomføringsavtaler med utbyggerne før det gis igangsettingstillatelse for arbeider utover infrastrukturtiltak innenfor planområdene.
Avtalene må inneholde tidsplan for bygging og nødvendige økonomiske garantier for finansiering av gang- og sykkelvei langs fv. 529. Fylkesrådmannen får fullmakt til å frafalle innsigelsene på slike vilkår.

LES OGSÅ: Nannestad vokser mest

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.