Avinor la mandag fram sitt plangrunnlag til Nasjonal transportplan for 2018-2029 sammen med transportetatene Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. Planen ble overlevert statsråd Ketil Solvik-Olsen, og de anbefaler Stortinget å gå for en tredje rullebane øst for flyplassen, det vil si i Ullensaker.

- En tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, heter det i innspillet.

Avinor mener det er behov for en ny rullebane på Gardermoen innen 2030.

HALVERE UTSLIPPENE

Etatene vil også halvere klimautslippene fra sektoren og mener det går fint selv med utbygging.

- Klimagassutslippene som følge av en tredje rullebane må sees i forhold til alternativene til utbygging, og opp mot forventninger om teknologisk utvikling og innfasing av biodrivstoff, heter det.

Miljøpartiet De Grønne og SV er ikke alene om å skrote forslaget.

- Målet om halvering av klimagassutslipp innen 2030 framstår som en bløff når tiltaket er mer fly. Vi vil heller ha høyhastighetstog, sier Einar Helland Berger i Natur og Ungdom.