Ikke overraskende var det bare Hurdal Sentrum Velforening som var interessert, og nå foreligger forslag til samarbeidsavtale mellom partene. Den skal behandles i kommunestyret i kveld og gjelder fra 1. oktober i år og ut 2019.

Velforeningen får overta eiendommen for en leie av 0 kroner, den overtar alt ansvar for bruk og drift, inkludert ansvar for lokalutleie til lag og foreninger og andre og ansvar for utgifter og inntekter knyttet til drift og leie.

Kommunen skal ha ansvar for vintervedlikehold og dekke kostnader til kommunal infrastruktur det første halve året, samt ansvar for forsikring av bygningen.

Parkeringsplassen skal kunne brukes til parkering for bussreisende og av rådhusets brukere.

LES OGSÅ: Dalheim for utleie - velforeningen står klar