96 år gamle Anna Lien skulle 29. desember begraves ved siden av ektemannen Bjarne Lien på Eidsvoll kirkegård. Men da de sørgende kom til begravelsesseremonien, var graven ennå ikke gravd opp.

REAGERTE PÅ GRAVEMASKIN

- Vi reagerte på at det var en gravemaskin som sto og durte og dunket ved gravstedet, forteller sønnen Jan Lien.

- Så fikk vi vite at tineapparatet var satt på feil grav, og at man forsøkte å grave seg gjennom telen da feilen ble oppdaget.

FORLOT KISTA I KAPELLET

De kirkegårdsansatte rakk aldri å grave opp graven før seremonien var over.

- Vi ble jo forferdet og syntes dette var veldig trist, sier Jan Lien.

- Vi satt i kapellet ei stund. Begravelsesbyrået sa at vi kunne komme igjen seinere, men de kunne ikke si nøyaktig når gravingen var ferdig. Vi ble derfor enige om å avslutte seremonien der og da, og reiste hjem mens kista fortsatt sto i kapellet. Da vi kom tilbake utpå kvelden, var kista senket, forteller Lien.

STILLE BEGRAVELSE

Anna Lien skulle begraves i stillhet fra kapellet, uten prest.

- Vi var bare de åtte-ti nærmeste i begravelsen. Men dette kunne jo også ha skjedd med en stor kirkebegravelse med 100 personer til stede, sier Jan Lien.

Tross den triste begravelsen, tar han opplevelsen med rolig fatning. Han har heller ikke klagd til kirkekontoret.

- Alle kan gjøre feil, og det nytter jo ikke å klage nå, sier Jan Lien.

BEKLAGER

Kirkevergen i Eidsvoll, Arnhild Ingeborgrud, er informert om hendelsen, og beklager det som skjedde.

- Dette er trist, og vi har etterpå innskjerpet rutinene, sier hun.

FORVEKSLET DATOER

- I dette tilfelle ble det tatt feil av datoene slik at tineapparatet ble satt på et sted der det skulle være begravelse to dager seinere, forteller Ingeborgrud.

- Nå har vi sagt at det skal dobbeltsjekkes hvis det er den minste tvil. Driftslederen har også fortalt at de ville ha rukket å grave opp dersom det hadde vært en større begravelse i kirken, for da ville seremonien har tatt lengre tid, forteller hun.

- Har du opplevd noe liknende noen gang?

- Jeg har en gang opplevd at det ble gravd på feil sted. Det var på Langset for fem, seks år siden, og jeg har lest om at det har skjedd andre steder.

- På sommertid kan vi rekke å rette opp feilen, men på vinteren tar det tid å få gravd opp ei grav. Da må tineapparatet stå på i to døgn for å få vekk telen i bakken, forteller kirkeverge Arnhild Ingeborgrud som nok en gang beklager det som skjedde.

LES OGSÅ: Fant knokler på foreldrenes grav.