- Alle er ikke enig med meg, og Feiringregjeringa har ikke tatt stilling til bomavgifts-opplegget, sier han.
Sjøl mener jeg at hele kostnaden burde vært tatt av rassikringsmidler. Kona min pendler nordover, men totalt er det hyggelig for oss at det ikke blir bom sørover.
- Jeg har gjort det jeg kan for å få fortgang i utbedringen av vegen, og nå må vi skyve på slik at man også kommer i gang med utbedringene nordover, sier næringsministeren i Feiringregjeringa.
Bla igjennom bildene for å se hva folk på gata svarer.
LES OGSÅ: Vegvesenet foreslår bare én bom på fylkesveg 33